Pretraga: autor "Aleksandar Sekulić, Mladenovac" stranica 1 od 1

"Govorite li Srbiš?"

Kritika upotrebe anglicizama u nacionalističkom diskursu u Srbiji: Kada se živi u sredini koja je nacionalistička kao ova naša (post)jugoslovenska, nije teško brojne vrednosno neutralne pojave predstaviti kao napad na naciju. To se dešava sa uplivom reči engleskog (često i uopšte stranog) porekla u srpsku varijantu srpskohrvatskog.