Pretraga: autor "Kultura nova" stranica 1 od 1

Otvoreno javno savjetovanje o Strateškom planu Zaklade "Kultura nova"

Zaklada ovim putem poziva predstavnike zainteresirane i stručne javnosti da do 20. travnja 2014. godine dostave svoje eventualne načelne primjedbe na cjelokupni tekst Nacrta prijedloga osnovnih elemenata Strateškog plana te konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine strateške ciljeve, posebne ciljeve, glavne programe i aktivnosti predložene u Nacrtu.