Pretraga: autor "Tamara Opačić, ilusracija: Eduard Pranger" stranica 1 od 1

Foto: Glasajprotiv.com

Festival antidemokracije

Civilnodruštveni aktivisti i aktivistkinje Marko Juričić, Rada Borić, Marko Sjekavica, Tajana Broz, Sven Milekić i Sanja Sarnavka za "H-Alter" komentiraju ishod jučerašnjeg referenduma o braku kao zajednici žene i muškarca.