Pretraga: autor "Vlasta Jalušič, preveo Toni Gabrić" stranica 1 od 1

IDEOLOGIJA I REALNOST CIVILNIH DRUŠTAVA - IV dio: Kako smo preživjeli rat

Na kontingentnost civilnog društva najbolje ukazuju grassroots nacionalizmi koji su prouzročili ratove, te uloga nekih pokreta i nevladinih organizacija koji su bili institucionalizirani i poduprti od strane režima u funkciji organiziranja krivice za počinjene zločine. Ta uloga je u Hrvatskoj, a također i drugdje, pripala veteranskim i sličnim udrugama koje su za režim igrale ulogu partnerskog civilnog društva, dok su druge civilnodruštvene organizacije, koje su se protivile ratu i kritizirale režim, bile marginalizirane i ovisne o tuđoj potpori.

IDEOLOGIJA I REALNOST CIVILNIH DRUŠTAVA - III dio: Prešućene osamdesete godine

Treći nastavak teksta Vlaste Jalušič: U skoro čitavoj Jugoslaviji postojali su različiti oblici civilnodruštvenih pokreta. Oni su danas u velikoj mjeri potisnuti u amneziju, jer bi rušili različite nacionalne interpretacije razbijanja i raspada Jugoslavije i njima pripadajuća herojstva. Amnezija u vezi s političkim aktivizmom i izvorom baršunastih revolucija pripada sklopu interpretacija političkih promjena oko godine 1989. kao djela nacionalnih političkih i drugih elita. U Hrvatskoj je, recimo, služila brisanju svakog povijesnog kontinuiteta i osudi jugonostalgičara od strane Tuđmanova režima

IDEOLOGIJA I REALNOST CIVILNIH DRUŠTAVA - II dio: Pohod civilnog društva na vlast

Drugi nastavak teksta Vlaste Jalušič: Diskurs civilnog društva osamdesetih godina imao je mobilizacijsku i homogenizacijsku ulogu prethodne pripreme za promjenu vlasti, pri čemu je samo preuzimanje vlasti bilo prvenstveno homogeno djelovanje. Trebalo bi ozbiljno promisliti činjenicu da su najuspješnije tranzicijske države prije svega one s visokim stupnjem etničke čistoće

IDEOLOGIJA I REALNOST CIVILNIH DRUŠTAVA - I dio: Civilno društvo govori različitim jezicima

Objavljujemo feljtonizirani tekst slovenske politologinje Vlaste Jalušič: Isključivo kvantitativno, formalno i institucionalno uređeno civilno društvo samo po sebi ne može predstavljati garanta demokracije; NVO-izacija civilnog društva još ne znači aktivnu i demokratičnu zajednicu odgovornih državljana. Takvo civilno društvo može značiti i suprotno, otvaranje prostora za nedemokratske fundamentalističke i lokalno samozatvorene inicijative, koje su potkrijepljene nacionalizmima, šovinizmima i rasizmima, i koje mogu inicirati čak i nasilna rješenja