Pretraga: autor "Zamah" stranica 1 od 1

Natječaj za podršku projektima za razvoj gradskih četvrti u Zagrebu

Natječaj je otvoren tijekom cijele godine, a namijenjen je udrugama, klubovima i sličnim organizacijama sa sjedištem u gradu Zagrebu te građanima i građankama grada Zagreba organiziranima preko mjesnih odbora ili vijeća gradskih četvrti grada Zagreba.