Članci tagirani sa: adrienne roberts stranica 1 od 1

Ja od jutra nisam stala

Foto: See Red Women's Workshop
Adrienne Roberts, autorica knjige Rodno uvjetovane države kazne i blagostanja: "Korporacije i neoliberalne vladine institucije uhvatile su se ideje o rodnoj ravnopravnosti kao o pametnoj ekonomiji. Problem je kako se osnaživanje žena shvaća, a to je osnaživanje isključivo kao radnica i potrošačica. Ono što izostaje iz takvih argumenata je razmišljanje o svim poslovima koje žene već rade. Postoje inherentne granice oblika ravnopravnosti koje možemo postići u kapitalističkom sustavu jer je on povijesno utemeljen na nejednakosti. Feminizam mora biti antikapitalistički".

A woman's work is never done

Photo: See Red Women's Workshop
Adrienne Roberts, author of Gendered States of Punishment and Welfare: The idea of corporate business and neoliberal government institutions is that it makes good economic sense to empower women. The problem here is how the empowering is understood, which is empowering women as workers and as consumers. What gets left out of those types of arguments is any attention to all the work that women already do. There are inherent limits to forms of gender equality we can attain in a capitalist system, because it is historically founded on gender inequality. Feminism needs to be anti-capitalist.

A woman's work is never done

Photo: See Red Women's Workshop
Adrienne Roberts, author of Gendered States of Punishment and Welfare: The idea of corporate business and neoliberal government institutions is that it makes good economic sense to empower women. The problem here is how the empowering is understood, which is empowering women as workers and as consumers. What gets left out of those types of arguments is any attention to all the work that women already do. There are inherent limits to forms of gender equality we can attain in a capitalist system, because it is historically founded on gender inequality. Feminism needs to be anti-capitalist.

A woman's work is never done

Photo: See Red Women's Workshop
Adrienne Roberts, author of Gendered States of Punishment and Welfare: The idea of corporate business and neoliberal government institutions is that it makes good economic sense to empower women. The problem here is how the empowering is understood, which is empowering women as workers and as consumers. What gets left out of those types of arguments is any attention to all the work that women already do. There are inherent limits to forms of gender equality we can attain in a capitalist system, because it is historically founded on gender inequality. Feminism needs to be anti-capitalist.