Članci tagirani sa: Balkan stranica 2 od 2

"Jugoistočna Europa ne bi trebala postati odlagališta za prljave energetske projekte"

<span style="line-height: 17.142858505249px;">Foto: Euparl.europa.eu</span>
Predsjedavajući delegacije EU parlamenta šest zemalja koje su u procesu pristupanja EU i potpredsjednica EU parlamenta, uputili su pismo potpredsjedniku Europske komisije i povjereniku za klimu i energetiku, potičući ih da osiguraju da reforma ugovora o Energetskoj zajednici uskladi zemlje članice s uvjetima članstva u EU.

Srbija na međunarodnoj sceni

Foto: h.š.<br>
Srbija je centralna zemlja na Balkanu sa ogromnom ratnom hipotekom iza sebe, koju ne samo da nije prevazišla, nego se od nje nije još distancirala kad je reč o strateškim ciljevima. Zbog toga Srbija nema jasno definisanu javnu spoljnu politiku.

Nakon Apsurdistana, Florida

Kad prihvatimo da je apsurdna količina iracionalnosti moguća "samo u Hrvatskoj", odustajemo od politike u njenom temeljnom značenju. Sve što se od nas traži jest da se prestanemo odupirati racionalnim rješenjima i prepustimo poslovnoj eliti da Apsurdistan pretvori u Floridu.

Tuđmanovske balkanske utvare i dalje su vitalne

Katarina Luketić, autorica knjige "Balkan: od geografije do fantazije": Franjo Tuđman i njegove elite inzistirali su na čistom i rigidnom krovnom nacionalnom identitetu koji je mnogo više ljudi isključio negoli uključio, mnogo više nas kulturološki osiromašio, negoli obogatio. Tako konstruirani nacionalni identitet do danas se u mnogome održao i nužno je da ga dekonstruiramo, otvorimo se prema Drugima.

Energetski kolonijalizam na Balkanu

Ilustracija: Peter Schrank
Europska unija predviđa dekarbonizaciju energetskog sektora svojih članica do 2050. godine. Regionalna energetska strategija koja je prošli tjedan usvojena za Jugoistok Europe pokazala je, međutim, kako EU nije istu sudbinu namijenila ovoj regiji.

Otpadnik

Nekolicina prijatelja i rođaka iz Beograda govorila mi je o usponu novog lidera, spasioca nacije, koji se zvao Slobodan Milošević, i činilo se da svi oni o njemu imaju dobro mišljenje. Nakon više od četrdeset godina u Americi postao sam ponovo Srbin, samo, kako bi neki rekli, loš Srbin.

Na Zapadnom Balkanu nešto novo

Približavanje Europskoj uniji nije bijeg s Balkana kao geografskog pojma i bijeg od susjeda. Takav stav, pa i motiv ulaska u EU, može se naći kod nekih hrvatskih političara, najčešće kod onih koji potiču nepovjerenje, a nacionalnim interesom proglašavaju izolaciju od susjeda, a ne suradnju; dakle upravo ponašanje koje je u političkom diskursu dovelo Balkan na loš glas.

NATO na Balkanu, Balkan u NATO-u

Maria Todorova u intervjuu za H-alter: Prije rata na Kosovu, dominantna paradigma primjenjivana na Balkan u principu je značila getoiziranje regije. "Prije-kosovski" vizni režim Europske Unije riješio je viza Srednju Europu, ali ne istočnu Europu i Balkan, gdje su na slobodni protok populacije stavljena ograničenja. To je bio balkanizam na djelu.

NIKAD VIŠE RATA NA BALKANU!!?

NATO, stabilnost regije i Hrvatska: Srbija i Hrvatska su države koje funkcioniraju na daljinski upravljač pa bi se, u slučaju da opet zaiskri, povinovale komandi Uncle Sama, bez obzira na njihovo članstvo u NATO-u. Politolog Dejan Jović smatra da SAD niti ne žele trajnu konsolidaciju na ovom prostoru, već im odgovara postojanje kriznih žarišta preko kojih mogu upravljati stranama u sporu.