Članci tagirani sa: europski sud za ljudska prava stranica 1 od 1

ESLJP osudio Hrvatsku jer nije temeljito istražila sumnje prisile na prostituciju

Foto: Pixabay
Europski sud za ljudska prava proglasio je Hrvatsku krivom zbog toga što u kaznenom postupku nije temeljito istražila sumnje u slučaju prisiljavanja na prostituciju. Riječ je o presedanskoj odluci, i to ne samo zato što je Hrvatska prvi puta proglašena krivom zbog kršenja odredbi o zabrani ropskog rada i iskorištavanja, nego i zato što je Sud prvi puta uopće iskorištavanje u svrhu prostitucije povezao s trgovinom ljudima u okviru članka 4.

Madininoj obitelji odbijen azil u Hrvatskoj, ESLJP zabranio vraćanje u Srbiju

Foto: I.P.
Madinina obitelj bila je žrtva push-backova, nezakonite dugotrajne detencije, sustavne manipulacije, izolacije od odvjetnika i predstavnika udruga kao osoba od povjerenja, a na njima se prelama i potpuno nova praksa postupanja u postupcima odobrenja međunarodne zaštite, kako ističu iz Centra za mirovne studije. Upravni sud odobrio je vraćanje obitelji u Srbiju, ali Europski sud za ljudska prava to je zabranio. Ta je zabrana privremene prirode, određena je do 16. srpnja do kada je Vlada RH dužna dostaviti odgovore na pitanja ESLJP-a.

Europski sud za ljudska prava: Hitno promijenite postupanje prema obitelji Madine

Foto: I.P.
Europski sud za ljudska prava danas je žurno dostavio odvjetnici obitelji poginule djevojčice Madine odluku o privremenoj mjeri u kojoj nalaže MUP-u da obitelj odmah smjesti u takvu sredinu gdje neće biti izložena nečovječnom ili ponižavajućem postupanju. Sud naglašava da je uvjeren kako Hrvatska neće deportirati obitelj u Srbiju ili Afganistan, dok ne odgovore na pitanja koja su im upućena.

Juraj se polako

H-alter objavljuje dossier o ekstremno dugačkim sudskim postupcima: Koliko se postupaka u Hrvatskoj vodi dulje od 25, a koliko dulje od 30 godina? Kakve su životne sudbine njihovih sudionika? Mogu li se žrtve suđenja u nerazumnom roku žaliti, i kome? Što se u zemljama Evropske Unije smatra kršenjem prava na suđenje u razumnom roku?

VAŽNA PRESUDA ZA ROME, ali ne samo za njih:

Prije tjedan dana Europski sud za ljudska prava ustvrdio je da je odvajanje češke romske djece u škole za djecu s intelektualnim poteškoćama protivna Konvenciji o zaštiti nacionalnih manjina. Presuda je značajna za Rome u cijeloj Istočnoj i Srednjoj Europi, uključujući Hrvatsku: Sud je, naime, zaključio da segregacija romske djece u posebne škole, gdje dobivaju inferiornije obrazovanje u odnosu na neromsku djecu, predstavlja neizravnu rasnu diskriminaciju.

VAŽNA PRESUDA ZA ROME (ali ne samo za njih)

Prije desetak dana Europski sud za ljudska prava ustvrdio je da je odvajanje češke romske djece u škole za djecu s intelektualnim poteškoćama protivna Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda . Presuda je značajna za Rome u cijeloj Istočnoj i Srednjoj Europi, uključujući Hrvatsku: Sud je, naime, zaključio da segregacija romske djece u posebne škole, gdje dobivaju inferiornije obrazovanje u odnosu na neromsku djecu, predstavlja neizravnu rasnu diskriminaciju.

PASIVNOST POLICIJE PREMA SKINHEADSIMA JE RASNA DISKRIMINACIJA

Lovorka Kušan, odvjetnica Šemse Šečića, prvog hrvatskog Roma koji je na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu dobio spor protiv RH: Država nije senzibilizirana ni za kakvo nasilje, pogotovo ne za rasno motivirano nasilje. U ovoj državi je i nasilje u dječjim vrtićima potpuno prirodna stvar. Nemate pravo svojim modricama gnjaviti druge. Nasilna komunikacija je tako uobičajena da batine riskirate i ako na semaforu ne krenete dovoljno brzo. Najsigurnije je ničim se ne isticati i biti pokoran. Što onda možete očekivati ako ste crne boje kože, govorite nepoznatim jezikom ili izlazite iz Globala umjesto iz Westina?