Članci tagirani sa: krediti stranica 1 od 5

Visoki trgovački sud: Ništetna i valutna klauzula za kredite u švicarcima

svicarski_franak_wikipedia_copy78388.jpg
Visoki trgovački sud potvrdio je prvostupanjsku presudu o ništetnosti valutne klauzule za kredite u švicarcima. Dosad su presuđene ništetne kamatne stope, a sada i ništetnost valutne klauzule u švicarcima. To znači da građani privatnim tužbama mogu tražiti kompletnu ništetnost ugovora o kreditima u švicarskim francima.

Roll-up bomba

Foto: Wikimedia
Najveći gospodarsko-politički potres posljedica je kapitalizma na hrvatski način.

Udruga Franak poslala novu prijavu Europskoj komisiji zbog nečinjenja Komisije

Foto: Wikimedia
Udruga Franak poslala je 15. srpnja prijavu Europskoj komisiji kojom upozorava na nečinjenje Komisije u vezi s prijavom Udruge Franak iz lipnja 2015. godine. Prijavom iz 2015. godine traženo je da se utvrdi nepoštivanje EU prava kod donošenja kolektivne sudske presude u slučaju Franak. Franak ističe kako Vrhovni sud tada nije tražio odgovor na prethodno pitanje o slučaju Franak, a presuda nije bila u skladu s Direktivom 93/13 EU-a te s judikaturom Europskoga suda pravde u sličnim privatnim sudskim procesima.

Ustavni sud neće ocjenjivati ustavnost pojedinih odredbi Zakona o kreditiranju

svicarski_franak_wikipedia_copy78388.jpg
Udruga Franak poziva sve dužnike, bez obzira na valutnu klauzulu, s kojima banke nisu ugovorile fiksni dio kamate, promjenjivi parametar i razdoblja promjena kamata, da podnesu optužni prijedlog protiv banke na prekršajnom sudu, i to na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 28. Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Općinski sud u Zadru donio dvije presude za vraćanje preplaćenih iznosa kamata

Foto: Wikimedia
Nakon niza nepravomoćnih presuda kojima se nalaže isplata preplaćenih kamata dužnicima oštećenim nezakonitim povećanjima kamatnih stopa u ugovorima o kreditu, Udruga Franak je zadovoljna jer je, pored presuda koje su donesene prije izvršene konverzije CHF kredita, pred općinskim sudovima doneseno i nekoliko presuda nakon provedene konverzije CHF kredita.

Slučaj Franak na privatnoj arbitraži

Izvor: Clair Sentient, Wordpress
Banke su zbog konverzije kredita iz švicarskog franka u euro najavile tužbu pred arbitražom Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova, netransparentnom i nedemokratskom sustavu dostupnom isključivo privatnim investitorima ili korporacijama. Ova je tužba samo kap u moru onoga što možemo očekivati ako EU potpiše nove sporazume o slobodnoj trgovini sa SAD-om i Kanadom.

Kada će prestati podilaženje bankarskom sektoru na štetu potrošača?

Foto: KREDA
Udruga kreditnih dužnika (KREDA) održala je jučer tribinu o implementaciji i utjecaju Direktive 2014/17/EU na prava i zaštitu potrošača u RH. Nadaju se da će se u postupku implementacije ove Direktive ozbiljnije i kvalitetnije pristupiti problematici i da će izostati dosadašnja praksa manipulacije odredbama zakona i podilaženju bankarskom sektoru na štetu potrošača.

KREDA: Dužnici u švicarskim francima bankama moraju platiti sudske troškove

Foto: wikipedia
Prije donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju jedini način da dužnici u švicarskim francima dobiju povrat preplaćenih kamata su bile privatne tužbe, koje su dužnici počeli povlačiti nakon donošenja zakona. Sada banke traže da dužnici podmire sudske troškove, iako su banke proglašene krivima.