Članci tagirani sa: Povijest diskriminacije Roma stranica 1 od 1

Povijest diskriminacije Roma - 3. dio

Hrvatska u Desetljeću za uključivanje Roma: Hrvatska nije počela provoditi ovaj projekt jer je željela konačno integrirati Rome, već zato što joj je netko drugi rekao da bi bilo dobro da se i ona u njega uključi. Dojam je da se projekt vodi više na način da se zadovolji međunarodna zajednica nego da se stvarno riješe problemi romske manjine.

Povijest diskriminacije Roma - 2. dio

Doba nacizma i NDH: Planovi za likvidaciju Roma postojali su puno prije planova za likvidaciju Židova. Prema pravilima nacističke birokracije bio je potreban manji udio romske krvi kako bi se nekoga proglasilo Romom nego što je to bio slučaj sa Židovima.

Povijest diskriminacije Roma - 1. dio

Proširenjem Europske Unije na tranzicijske zemlje kršenje prava Roma predstavlja najgore oblike diskriminacije i u Uniji. Međutim, u prošlosti je njihov položaj bio puno povoljniji u Istočnoj nego u Zapadnoj Europi.