Članci tagirani sa: Via Campesina stranica 1 od 1

Ekonomija u službi većine, a ne nekolicine

Walden Bello, filipinski političar, istraživač i pisac: Moramo premašiti neoliberalni kapitalizam kako bi bili sposobni udovoljiti potrebama naroda. Hoćemo li to novo društvo zvati socijaldemokracijom, narodnom demokracijom ili socijalizmom, to je svejedno. Važna je vizija u kojoj je tržište kontrolirano, a država igra drugačiju ulogu.

Spekulanti na tržištu hrane

Genevieve Savigny, Via Campesina: "Nova reforma Zajedničke poljoprivredne politike EU od 2014. godine ostaje u neoliberalnom okviru razmišljanja, gdje su najvažniji kompetitivnost i tržišna orijentacija. Umjesto da potiče ostanak malih poljoprivrednika na zemlji, EU nudi naknadu za one koji ju žele napustiti. "