Između trgovine i rata

Poslušajte predavanje Laleh Khalili o povezanosti vojnih i naftnih kompanija, te kolonijalnim duhovima na Bliskom istoku.