Novac

kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy39514.jpg

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga Seed Money Facility

Seed Money Facility je instrument namijenjen pružanju podrške razvoju transnacionalnih projekata usklađenih s prioritetnim područjima Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR), neovisno o financijskom instrumentu u sklopu kojeg će se provoditi projekt. Rok prijave na poziv je 7. prosinca.
kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy77510.jpg

Natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija

ACI d.d. raspisao javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija koji doprinose široj društvenoj zajednici u sljedećim područjima: Djeca i Mladi; Umjetnost i kulturna baština; Zaštita okoliša; Znanost i sport i Humanitarno djelovanje. Rok prijave je 18. listopad.
upitnik_679x350_copy74921.jpg

Akteri urbane promjene

Program Zaklade Robert Bosch i organizacije MitOst e.V. želi postići održivi i participatorni urbani razvoj koristeći specifične potencijale kulture kao pokretača pozitivne promjene. Zaklada nudi financijsku potporu lokalnim projektima kao i međunarodnim aktivnostima poput radionica i peer to peer aktivnostima. Stipendija iznosi do 13 000 eura, a bit će pokriveni i putni troškovi. Rok prijave je 29. rujna.
pr1.jpg

Financijska podrška mladima koji žele unovčiti svoje ideje

Udruga O.A.Z.A. poziva mlade od 18 do 30 godina da se prijave na besplatnu edukaciju "Most prema uspjehu" kroz koju će imati priliku osvojiti financijsku podršku za svoju poduzetničku ideju te naučiti kako voditi vlastiti biznis. Prijave se zaprimaju do 18. rujna.
mladi.jpg

Podrška programima usmjerenim mladima

Ministarstvo za demografije, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Podrška programima usmjerenim mladima" koji za cilj ima povećati socijalnu uključenost mladih. Rok za prijavu je 11. rujna.
kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy95721.jpg

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da  prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih. Rok prijave je 21. srpnja.
kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy18438.jpg

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo poziv za Program malih financijskih potpora

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo je poziv za program malih financijskih potpora za 2017.-2018. Veleposlanstvo ovim programom poziva sve hrvatske organizacije civilnog društva da se prijave za financiranje projekata, radionica, seminara i / ili da dovedu američkog stručnjaka na seminar, radionicu ili neku sličnu edukativnu aktivnost. Rok za prijavu je 7. srpnja 2017.