Novac

kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy95721.jpg

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da  prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih. Rok prijave je 21. srpnja.
kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy18438.jpg

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo poziv za Program malih financijskih potpora

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo je poziv za program malih financijskih potpora za 2017.-2018. Veleposlanstvo ovim programom poziva sve hrvatske organizacije civilnog društva da se prijave za financiranje projekata, radionica, seminara i / ili da dovedu američkog stručnjaka na seminar, radionicu ili neku sličnu edukativnu aktivnost. Rok za prijavu je 7. srpnja 2017.
zaklada_112_copy89661.jpg

Naš doprinos zajednici

Zaklada Kajo Dadić raspisala je natječaj za dodjelu financijskih podrški građanskim akcijama Naš doprinos zajednici. Organizacije koje se mogu prijaviti na natječaj jesu: udruge, zaklade, te ustanove kao što su škole, vrtići, domovi umirovljenika i drugi, a imaju registrirano sjedište djelovanja u jednoj od sljedećih županija: Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska. Rok je 15. svibnja.
kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy59664.jpg

ACI - natječaj za financiranje projekata

Otvoren je javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – prvo polugodište. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30. travnja.
zaklada_112_copy69736.jpg

Natječaj - prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe droga

Objavljen je poziv za prijavu na javni Natječaj projekata u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2017. godinu. Pozivaju se udruge koje su programski usmjerene za rad u području prevencije ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga da sukladno ovom Pozivu, prijave za financijsku potporu projekte koji doprinose prevenciji ovisnosti i suzbijanju zlouporabe droga. Prijave do 20. travnja.