Novac

pr1.jpg

Financijska podrška mladima koji žele unovčiti svoje ideje

Udruga O.A.Z.A. poziva mlade od 18 do 30 godina da se prijave na besplatnu edukaciju "Most prema uspjehu" kroz koju će imati priliku osvojiti financijsku podršku za svoju poduzetničku ideju te naučiti kako voditi vlastiti biznis. Prijave se zaprimaju do 18. rujna.
mladi.jpg

Podrška programima usmjerenim mladima

Ministarstvo za demografije, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Podrška programima usmjerenim mladima" koji za cilj ima povećati socijalnu uključenost mladih. Rok za prijavu je 11. rujna.
kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy95721.jpg

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da  prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih. Rok prijave je 21. srpnja.
kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy18438.jpg

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo poziv za Program malih financijskih potpora

Veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu objavilo je poziv za program malih financijskih potpora za 2017.-2018. Veleposlanstvo ovim programom poziva sve hrvatske organizacije civilnog društva da se prijave za financiranje projekata, radionica, seminara i / ili da dovedu američkog stručnjaka na seminar, radionicu ili neku sličnu edukativnu aktivnost. Rok za prijavu je 7. srpnja 2017.