Novac

living_streets.jpg

Living Streets – javni poziv za gradove u Hrvatskoj!

Mogu li i hrvatski gradovi oživjeti svoje ulice? Projekt EUKI - European Climate Initiative Living Streets pokreće javni poziv za hrvatske gradove koji se žele iskušati u Living Streets procesu! Projekt je okupio zajednicu europskih gradova u energetskoj tranziciji Energy Cities te tri različite organizacije – Oeste Sustentavel iz Portugala, Sustainable City Network iz Grčke i Terra Hub iz Hrvatske. Prijaviti se mogu svi hrvatski gradovi koji su potpisnici povelje Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors). Prijave su otvorene do 1. srpnja u ponoć (24.00h).
kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy83219.jpg

EK pomaže organizacijama za mlade u odgovoru na COVID-19

Ovaj je poziv namijenjen nevladinim organizacijama za mlade od kojih se očekuje da predlože projekte u koje je uključeno najmanje pet partnera iz pet različitih zemalja koji su sposobni mobilizirati mlade u partnerstvima u zemljama sudionicama programa Erasmus+. Rok za podnošenje prijedloga projekata je 28. srpnja.
air_naslovna.png

AIR: Accelerating Investment Readiness

Namjera #AirMOOC & #AirCompetition programa je spojiti društveno poduzetništvo i investiranje u projekte s pozitivnih društvenim utjecajem (impact invesitranje) s ciljem stvaranja više pozitivnih društvenih promjena. Poziv za prijavu na međunarodno pitch natjecanje otvoren je do 31. svibnja.
civic_europe.jpg

Civic Europe: The idea challenge 2020

Organizacije civilnoga društva iz Hrvatske, Bugarske, Češke, Grčke, Mađarske, Italije, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Španjolske mogu se prijaviti s idejom poticanja i jačanja aktivnog građanstva i sudioničke demokracije na lokalnoj razini na poziv koji je otvoren do 27. svibnja.
fond55.jpg

Fond 5.5 za kriznu podršku nakon potresa

Putem javnog poziva koji je otvoren do 29. travnja, iz Fonda 5.5 će se najugroženijima uslijed potresa dodijeliti više od 600 tisuća kuna koje su članice inicijative prikupile crowdfunding kampanjom Zagreb Earthquake Relief.
esf.jpg

Otvoren natječaj Fonda solidarnosti za kulturu

European Cultural Foundation, u suradnji s drugim fondacijama, osnovala je fond namijenjen podršci kulturnim inicijativama (velikim i malim) koje rade na jačanju solidarnosti i ideje Europe kao zajedničkog javnog prostora kao odgovor na trenutnu globalnu krizu i njezine posljedice. Prijaviti se mogu pojedinci, kolektivi i organizacije iz svih sektora civilnog društva do 27. travnja, do kada je otvoren prvi ciklus prijava!
unnamed_70.jpg

CreaArt rezidencija #ostanidoma

S ciljem poticanja umjetničkog stvaranja u novonastaloj situaciji uzrokovanoj pandemijom, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika raspisuje natječaj za rezidenciju #ostanidoma. Rezidencija #ostanidoma omogućuje financijsku podršku za izvedbu umjetničkih projekata za pet odabranih umjetnika u iznosu od 4.600,00 HRK bruto po umjetniku. Prijave do 19. travnja.
upitnik_679x350_copy28937.jpg

Otvoren LIFE natječaj za 2020. godinu!

Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu. Natječaj će biti otvoren do srpnja za konceptne sažetke koji se prijavljuju na potprogram Okoliš, odnosno do listopada za projektne prijedloge koji se prijavljuju na Klimatske aktivnosti.
odvazna.jpg

Natječaj programa Odvažna

Povodom Međunarodnog dana žena, tvrtka IKEA Hrvatska u suradnji sa SOLIDARNOM – Zakladom za ljudska prava i solidarnost te Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj (HR PSOR) raspisala je novi natječaj za financijsku i stručnu potporu ženama u poduzetništvu putem programa ODVAŽNA. Javni natječaj za prijave prijedloga akcijskih planova za razvoj poslovanja otvoren je do 15. travnja, do ponoći.// Rok je produžen do 10. svibnja do 23.59 sati.