Rad

vcz_copy29681.png

VCZ traži voditelja/icu razvojnih projekata

Za razvoj volontiranja poslovnog sektora te samofinanciranja udruge, Volonterski centar Zagreb traži inovativnu, proaktivnu, odgovornu, poduzetnu i umreženu osobu, otvorenu i izravnu u komunikaciji, te vještu u razvoju suradničkih odnosa. Rok za prijavu je 20. ožujka.
kulturanova_copy46716.png

Natječaj za suradnika programa podrške

Zaklada Kultura nova objavila je 15. veljače 2017. Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnom mjestu suradnika programa podrške. Natječaj je otvoren 14 dana od dana objave.
ipe.jpg

IPE traži suradnika/icu u komunikacijama

Institut za političku ekologiju vas poziva da se prijavite za uzbudljiv i kreativan posao suradnika/ice u komunikacijama na kojem ćete raditi na daljnjem razvoju javne vidljivosti IPE i rada kroz društvene medije. Prijavite se do 25. veljače.
cover01.png

Natječaj za zapošljavanje koordinatora/koordinatorice programa

Umjetnička organizacija Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA objavljuje Natječaj za zapošljavanje koordinatora/ koordinatorice programa – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme sa zasnivanjem radnog odnosa od 15. veljače 2017. godine. Natječaj je otvoren do 24. siječnja.
wwf_logo_copy59904.jpg

Konzultant za EIA/SEA na području hidroenergetike

WWF Adria u okviru svojih aktivnosti vezanih uz neodrživi razvoj hidroenergetike na području Republike Hrvatske traži konzultanta za pružanje usluga izrade "sveobuhvatne analize zakonodavnog okvira za sudjelovanje javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš". Prijave do 30. listopada.