Foto galerija

Berlinski zidovi

Berlin možda nije najljepši grad na svijetu, ali na njegovim su zidovima umjetnici oslikali bezbrojne priče.

H-Alterov pojmovnik: Bon-ton

Hrvati i protuslovlja naziv je zbirke mikroeseja o odnosu Hrvata i nekih riječi s kojima žive. Donosimo esej na temu bon-ton.

H-Alterov pojmovnik: Razgovor/dogovor

Hrvati i protuslovlja naziv je zbirke mikroeseja o odnosu Hrvata i nekih riječi s kojima žive. Donosimo esej na temu razgovor/dogovor.