haop_logo.jpgWWF je u ime Zelenog foruma, mreže koju čini 40 udruga koje se bave zaštitom okoliša i prirode u Hrvatskoj, uputio apel premijeru Plenkoviću i ministrima Ćoriću i Tolušiću vezano uz Zaključak Vlade RH o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima u djelu koji se odnosi na Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu (HAOP). Naglašavaju važnost neovisnosti te javne ustanove.

Postojanje agencija za zaštitu prirode i okoliša je prepoznata i prihvaćena praksa širom svijeta. U Europskoj uniji jedino Španjolska nema izdvojeno tijelo koje se bavi zaštitom prirode i okoliša.Iako postoje i brojni drugi argumenti koji govore u korist postojanja samostalnog stručnog tijela za zaštitu okoliša i prirode (kao što je osiguravanje visokih i prijeko potrebnih standard u zaštiti prirode i prirodnih dobara), okolišni postupci su ono što je od najvećeg strateškog interesa za RH, a ujedno trenutno najugroženije

Udruge u apelu ističu kako je važno naglasiti kako institucionalna neovisnost agencija koje se bave zaštitom prirode omogućava struci zaštite prirode da ne bude pod pritiskom politike te da iz jače pozicije štiti prirodu od beskrupuloznih investitora, a u javnom interesu svih građana. Ocjena prihvatljivosti za prirodu jedan je od najznačajnijih mehanizama zaštite prirode u Europskoj uniji, pa time i u Hrvatskoj.

Ne znajući koja će točno biti sudbina HAOP-a, naglašavaju važnost neovisnosti te javne ustanove. "Konkretnije, u sektoru zaštite prirode HAOP igra ključnu ulogu u okolišnim postupcima, posebno u postupku ocjene prihvatljivosti za prirodu (OPEM). U tom postupku neovisnost, koju Agencija kao izdvojeno tijelo još uvijek ima, je ključan element koji omogućava nepristrano zastupanje interesa svih građana Republike Hrvatske u očuvanju prirode i prirodnih resursa. Bez samostalnog tijela na braniku prirode, zahvati koji su štetni po prirodu i koji time smanjuju kvalitetu života naših građana će uz pomoć političkih pritisaka i klijentističke prakse biti puno lakše provedivi nego što je to sada slučaj", stoji u apelu.

Hrvatska se u pretpristupnim pregovorima obavezala da će imati neovisno stručno tijelo za provedbu Konvencije o trgovini ugroženim vrstama (CITES), dok presuda suda EU kazuje da se ocjena prihvatljivosti za prirodu (OPEM) mora temeljiti na stručno-znanstvenim mišljenjima. U oba slučaja, u hrvatskom kontekstu, te poslove obavlja upravo HAOP.

Iako postoje i brojni drugi argumenti koji govore u korist postojanja samostalnog stručnog tijela za zaštitu okoliša i prirode (kao što je osiguravanje visokih i prijeko potrebnih standard u zaštiti prirode i prirodnih dobara), okolišni postupci su ono što je od najvećeg strateškog interesa za RH, a ujedno trenutno najugroženije.

Ključne riječi: zaštita okoliša, WWF, HAOP
<
Vezane vijesti