Foto: ORaHFoto: ORaHPrijedlog Zakona o stečaju potrošača nagazna je mina za potrošače te ako se tekst zakona ne izmjeni tako da je potrošač prvi cilj, pitanje je hoće li za potrošače predstavljati novi početak ili kraj, naveli su iz ORaH-a na konferenciji za medije povodom prijedloga Zakona.

Vjerovnicima će Zakon o stečaju potrošača, ako  bude usvojen u predloženom tekstu, biti još jedan alat da namire svoje tražbine i to uz daleko manje troškove nego što su predviđeni troškovi u ovršnim postupcima.ORaH smatra kako je prijedlog Zakona o stečaju potrošača pomiješao ciljeve jer Ministarstvo pravosuđa u znatnom dijelu Zakona provodi paralelizam između pojedinih odredbi Stečajnog zakona i Zakona o stečaju potrošača, iako to ne bi trebao i ne bi smio činiti.

"Ministarstvo pravosuđa kao predlagatelj, za opći cilj navelo je da će Zakon za potrošače omogućiti reprogramiranje obveza ili novi početak, a za vjerovnike efektivnu namiru njihovih tražbina. Predlagatelj kao da je namjerno zaboravio zašto je ovaj Zakon potreban hrvatskim građanima, te da namira vjerovnika, efektivna, ravnomjerna ili bilo koja druga ne bi trebala biti navedena kao opći cilj prijedloga Zakona o stečaju potrošača, obzirom vjerovnici već imaju važeće Zakone u RH putem kojih mogu ići u namiru svojih tražbina“, navode iz ORaH-a.

Božana Zadro, potpredsjednica ORaH-a, upozorila je kako Ministarstvo pravosuđa u ocjeni stanja stavlja naglasak na dobrovoljnost sudskog postupka gdje je potrošač onaj koji upravlja procesom, iako predloženi tekst Zakona o stečaju potrošača govori drugačije.

"Iz prijedloga Zakona iščitava se kako izvansudski postupak mogu pokrenuti potrošač, ali i vjerovnici uz izričitu suglasnost potrošača. Ako je izvansudski postupak pokrenut te neuspješno okončan, problem za potrošače nastupa u trenutku pokretanja sudskog postupka, kada vjerovnici mogu pokrenuti sudski postupak i to bez izričite suglasnosti potrošača. Potrošač pokretanje sudskog postupka u tom trenutku više ne može zaustaviti i tu gubi kontrolu nad svojom sudbinom. Sudski postupak vodit će se po tome protivno želji potrošača, što nikako ne bi trebao biti smisao donošenja ovog Zakona. Na ove odredbe treba pravovremeno upozoriti potrošače da dobro razmisle u što će se upustiti kada jednom budu pokrenuli izvansudski postupak" ,izjavila je Zadro.

Vjerovnicima će Zakon o stečaju potrošača, ako Zakon bude usvojen u predloženom tekstu, biti još jedan alat da namire svoje tražbine i to uz daleko manje troškove nego što su predviđeni troškovi u ovršnim postupcima.Ministarstvo pravosuđa u ocjeni stanja stavlja naglasak na dobrovoljnost sudskog postupka gdje je potrošač onaj koji upravlja procesom, iako predloženi tekst Zakona o stečaju potrošača govori drugačije.

"Gdje se putem izgubio cilj da potrošačima ovo bude novi početak i gdje je nestala dobrovoljnost vođenja postupka na koju bi potrošač trebao imao zakonsko pravo?", upitala je Zadro.

Iz ORaH-a  navode kako Ministarstvo pravosuđa prikazuje postupak kao prilično jednostavan za provedbu u par koraka i to bez  osiguravanja dodatnih sredstva u državnom proračunu. Međutim, čitanjem prijedloga Zakona o stečaju potrošača jasno je da postupak nije jednostavan niti je jasna njegova provedba.

Također su naglasili kako se najavljuje da bi Zakon trebao početi s primjenom od 1. srpnja, a pravilnici navedeni u tekstu Zakona, pa tako i oni koji se odnose na rad FINA-e, biti doneseni u roku od osam dana od usvajanja Zakona.

"Zbog toga pretpostavljamo da su djelatnici FINA-e već započeli edukacije kako bi spremni dočekali građane koji će željeti pokrenuti izvansudski postupak po Zakonu o stečaju potrošača, jer će upravo djelatnici FINA-e biti prvi koji će građanima trebati pružiti stručnu pomoć za sastavljanje plana namirenja duga ako potrošač prema FINA-i postavi takav zahtjev“, navode iz ORaH-a te dodaju kako će vjerovnici morati biti posebno pažljivi nakon stupanja Zakona na snagu jer će FINA kao savjetovalište nakon uplate predujma bez odgode objavljivati pozive za sudjelovanja u izvansudskim postupcima na mrežnim stranicama FINA-e, čime će se dostava smatrati obavljenom.

Ključne riječi: pravosuđe, prava potrošača, ORaH
<
Vezane vijesti