Pogledajte emisiju "Cenzura" ovaj petak 18. travnja 2014. na TV "Jadranu" u 21 i 10 sati-

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je 15. travnja na Pravnom fakultetu u Splitu i održala predavanje na temu Provedba zakona o ravnopravnosti spolova, te predstavila nadležnost i opseg djelovanja institucije Pravobraniteljice s osvrtom na primjenu anti-diskriminacijskog prava u parnicama.

Uz korisne informacije o Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, ovlastima i djelokrugu rada, postojećim nacionalnim i međunarodnim propisima te mehanizmima provedbe, pravobraniteljica je navela zanimljive podatke neovisnih istraživanja o diskriminaciji, te iskustva iz prakse vezana za pritužbe stranaka na diskriminaciju.

Bilo je govora o problematici obiteljskog nasilja gdje je utvrdila određene propuste, prije svega u postupanju u slučajevima nasilja u obitelji, pri čemu se značajan broj pritužbi odnosi na nereagiranje po prijavi nasilja, sporost u postupanju, jednak pristup nasilniku i žrtvi u izricanju mjera obiteljsko pravne zaštite, te nedovoljno upoznavanje žrtve sa njenim pravima.

Pravobraniteljica je govorila i o pritužbama građana i građanki čiji je broj u 2013. povećan u odnosu na 2012. za 2 posto, dok se broj ukupnih predmeta povećao za 41 posto. Najviše pritužbi - 60,8 posto - je i dalje vezano za rad i zapošljavanje, socijalnu sigurnost, zdravstveno i mirovinsko osiguranje u kojima su se na diskriminaciju prituživale žene u 66 posto slučajeva.