Za upis na Hrvatske studije kandidatkinje i kandidati moraju biti toliko obrazovani i domišljati da pojam kontrakulture dovedu u vezu sa strankom za povratak u kameno doba. Znači li to da smo na putu zabrane zelenih stranaka?
Čuvaj se studenata Hrvatskih studija, generacija 2007.! Napose onih koji su na prijemnom ispitu točno odgovorili na slijedeće pitanje iz testa znanja, opće kulture i logičkog zaključivanja:
Koja bi se od navedenih skupina u našem društvu nazvala kontrakulturom:
A. Klub ljubitelja sintetičkih tkanina
B. Udruga za promicanje rada radnim danom
C. Društvo za zaštitu prava vrtnih patuljaka
D. Stranka za povratak u kameno doba
Zanemarimo na trenutak jezičnu nespretnost, odnosno to da skupina eventualno može biti kontrakulturna, a ne kontrakultura, pokušajte pogoditi koji je odgovor točan. Jeste li? Sastavljači testa točnim su proglasili onaj pod D. U našem društvu, tvrde oni prema pisanju Jutarnjeg lista, kontrakulturom bi se nazvala stranka za povratak u kameno doba!??? Ovoga puta malo je teže zanemariti sintaktičke probleme nastale rečenice. Jesu li sastavljači testa htjeli reći da bi, u našem društvu, nekakva stranka čiji bi politički program bio povratak u kameno doba sebe nazvala Kontrakulturom? Ili smatraju da bi naše društvo takvu stranku doživjelo kao kontrakulturnu?
pitanjavelika.jpg
Dva su moguća načina razrješavanja ovog logičko-semantičkog problema. Prvi, dobrohotniji, mogao bi ići u smjeru pretpostavke da su se sastavljači testa, pretpostavimo da ga čine sociolozi, psiholozi, politolozi, logičari, filozofi i drugi profili znanstvenog osoblja sa Hrvatskih studija, poigrali ironijom kao kritikom i htjeli dati na znanje da je naše društvo u toj mjeri zatucano i neznalačko da bi neku kontrakulturalnu političku inicijativu odmah optužilo za tendenciju povratka u kameno doba. No iz premise naše je društvo zatucano, još uvijek ne možemo zaključivati/poopćavati da bi ono, ili da bi baš svi članovi tog društva kontrakulturnu političku inicijativu nazvali strankom za povratak u kameno doba. To bi dakle bio neispravan način zaključivanja, a o ironiji kao ne-valjanoj psihometrijskoj metodi da i ne govorimo.
Daljnjom dedukcijom pri pokušaju razumijevanja što su autori testa, ili barem tog konkretnog pitanja htjeli reći, ipak se čini da je riječ o tome da sastavljači testa:
1. ne poznaju sadržaj pojma kontrakultura, a time ni pojma kultura;
2. ne razlikuju pojmove kultura i civilizacija;
3. Ne čitaju čak ni Wikipediju.
Na stranu sva ostala sociološka, kulturalna, povijesna, politološka i ina znanja, ne poznavanje Herdera, Cassirera, MacLuhana, i Theodora Ruzsaka iz čije smo Kontrakulture kasnih sedamdesetih svi učili o karakteru i uzrocima pojave kontrakulture i subkulture kod mladih. Ovo pod 3. to jest da nisu pri sastavljanju pitanja konzultirali ni Wikipediju ipak je najskandaloznije i lako provjerljivo.
Po Wikipediji, osim što se pojam kontrakulture veže i uz takve povijesne i kulturne pokrete i vrednote kao što su evropski romantizam, boemština, dendizam, on se najčešće povezuje sa kulturno-političkim pokretima šezdesetih, uključujući američki pokret za ljudska prava, bitničku i rock kulturu, mirovne pokrete, kao i subkulturu i prava raznih manjina, ili marginaliziranih skupina – žena, starosjedilačkih naroda, homoseksualnih osoba itd. U Hrvatskoj i zemljama bivše Jugoslavije, kontrakulturu bi bilo nemoguće sustavno definirati bez slovenskih alternativnih društvenih pokreta iz osamdesetih (NSK, npr), ili ženskih inicijativa i Poleta u Hrvatskoj.
I dakako još mnogo toga.
E, pa sada, sva je sreća što Hrvatski studiji, za sada, u svom sastavu nemaju i studij prava. (Veći dio članka u Jutarnjem listu, zapravo se odnosio na Pravni fakultet, tako da komentari na članak i diskusije po forumima nisu ni uočili da je ovo konkretno pitanje postavljeno na prijemnom ispitu na Hrvatskim studijima.)
Jer da imaju, moglo bi nam se desiti da u nekom budućem zastupničkom skriningu sudaca za Ustavni sud, za dvadesetak godina, na pitanje: Biste li u Hrvatskoj zabranili stranke sa predznakom zeleni?, potencijalni kandidati odgovore Da. Zelene stranke, naime, u svojim programima često sadrže i tekovine raznih kontrakulturnih pokreta. Slijedom gore izvedenih silogizama, a la Hrvatski studiji i ako tome još dodamo potrebu racionalizacije potrošnje energije, sve odjednom postaje jasno. Zelene stranke vraćaju nas ravno u kameno doba. A kome, dovraga, trebaju takve stranke? Sasvim lijepo vegetiramo i u (ne)održivom razvoju zagađivanja okoliša, sterilne kulture, korupcije, rasta standarda i obrazovnog sustava s već postojećim strankama. I studijima.
Ključne riječi: kontrakultura, Hrvatski studiji
<
Vezane vijesti