Foto: WikimediaFoto: WikimediaDORH je odbio postupiti po prekršajnoj prijavi člana udruge Franak, Gorana Aleksića, protiv HNB-a i guvernera Vujčića, koja je podignuta zbog prijavljenog prekršaja nečinjenja. Udruga Franak poziva dužnike s kojima banke nisu ugovorile fiksne marže da i dalje optužuju banke na nadležnim prekršajnim sudovima.

Prijava Gorana Aleksića podnesena je zbog odbijanja prijavljenih da pokrenu prekršajni postupak na Prekršajnom sudu u Zagrebu protiv Hypo banke zbog prekršaja na temelju članka 26. stavka 1. podstavka 28. Zakona o potrošačkom kreditiranju odnosno zbog neugovaranja fiksne marže s klijentom banke.Počinjeni prekršaj neugovaranja fiksne marže u CHF kreditu ne nestaje konverzijom valute CHF-a u euro

Hypo banka je, kao i sve druge banke, početkom 2014. odredila fiksni dio kamate u kreditu samovoljno, čime je oštetila sve svoje klijente, pa je zatraženo da HNB pokrene prekršajni postupak na nadležnome prekršajnom sudu.

Budući da je HNB to odbio, Aleksić je u svojstvu oštećenika onda prijavio HNB i Borisa Vujčića početkom 2015. DORH-u zbog prekršaja nečinjenja. DORH je nakon jednogodišnjeg razmatranja odbio postupiti po odnosnoj prijavi dajući za pravo HNB-u da ne mora po službenoj dužnosti goniti banke, nego to mogu i dužnici sami, ako smatraju da su oštećeni.

Kao što je poznato, na temelju prekršajnih prijava dužnika doneseno je već nekoliko desetaka nepravomoćnih presuda kojima se banke kažnjavaju uglavnom s 80 tisuća kuna, a predsjednici uprava banaka sa po deset tisuća zbog opisanog prekršaja.

Udruga Franak smatra da je neshvatljivo i neprihvatljivo da ovlaštena institucija Republike Hrvatske odbija prekršajno goniti pravne subjekte koji su u očiglednom prekršaju, i time posredno oštećuje Republiku Hrvatsku za nekoliko milijardi kuna, dok druga institucija smatra da je takvo ponašanje financijskog regulatora ispravno.

"Očigledno je da posao državnih institucija moraju i dalje obavljati 'obični' građani Republike Hrvatske, koji nisu za to plaćeni i nemaju od togaHypo banka je početkom 2014. odredila fiksni dio kamate u kreditu samovoljno, čime je oštetila sve svoje klijente, pa je zatraženo da HNB pokrene prekršajni postupak na nadležnome prekršajnom sudu nikakvu materijalnu korist – jer prekršajno gonjenje banaka donosi novac u državni proračun, dok tužitelj ima samo moralnu satisfakciju da je pravni subjekt koji krši zakon ipak na kraju kažnjen", zaključak je Udruge.

Napominju i kako im je dostavljena najnovija presuda Prekršajnog suda u Novoj Gradišci kojom su kažnjeni Privredna banka Zagreb d.d., u iznosu 90 tisuća kuna, te odgovorna osoba Banke u iznosu 15 tisuća kuna, sve zbog neugovaranja fiksne marže u jednome CHF kreditu, i to nakon što je taj kredit već konvertiran u euro kredit.

Time se potvrđuje mišljenje Udruge Franak da počinjeni prekršaj neugovaranja fiksne marže u CHF kreditu ne nestaje konverzijom valute CHF-a u euro. Franak poziva dužnike s kojima banke nisu ugovorile fiksne marže da i dalje optužuju banke na nadležnim prekršajnim sudovima.

Ključne riječi: banke, HNB, DORH
<
Vezane vijesti