Foto: Malostonski zaljevFoto: Malostonski zaljev"Izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije nisu revitalizacija prostora, već jednokratni građevinski zahvat koji nije rezultat sveobuhvatnog procesa optimaliziranja sastavnica vrijednosti zaštićenog područja Malostonskog zaljeva. Ovakav planerski investicijski pristup opravdano upućuje na opasnost širenja sličnih zahvata u budućnosti na ovom i susjednom, vrlo krhkom ekološkom okružju", stoji u priopćenju Društva arhitekata Dubrovnik.

Nakon razmatranja Prijedloga ciljanih izmjena i strateške procjene za te izmjene, Društvo arhitekata Dubrovnik (DAD) drži da razlozi za odabirNova turistička izgradnja treba se planirati na južnim obroncima Pelješca, koji su neusporedivo povoljniji  lokacije Bjejevica i Zjat sjever, u zoni zaštićenog područja Malostonskog zaljeva predstavljaju stratešku i planersku pogrešku.

"Ovaj primjer upućuje na dosadašnju često provođenu praksu, kojom se prostorno planiranje svodi na puko servisiranje unaprijed zauzetih lokacija i pogodovanje raznoraznim interesnim posezanjima", navodi se u priopćenju DAD-a.

Podržavaju primjedbe Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku kao i zaključke Okruglog stola HAZU-a iz travnja 2014. godine, posebno njihov  stav i mišljenje da bi se nova turistička izgradnja trebala planirati na južnim obroncima Pelješca, koji su neusporedivo povoljniji za ostvarenje strateškom studijom proklamiranog "turističkog koncepta sunca i mora", a čime bi se ujedno potaknuo i komplementaran razvoj dviju gospodarskih djelatnosti, turizma i marikulture, a koje ne mogu uspješno egzistirati na istom prostoru.

"Potencijal zaštićenog područja Malostonskog zaljeva zajedno sa Stonom i Malim Stonom sa svojim jedinstvenim fortifikacijskim sustavom te kompleksom solana i stonskim poljem, predstavlja minimalni prostorni okvir sagledavanja svih prostorno-planerskih rješenja, a posebno u svjetlu njegovog kandidiranja na UNESCO-vu listu svjetske baštine", zaključila je Svjetlana Jelavić Dean, predsjednica DAD-a.

<
Vezane vijesti