europski_parlament_foto_europarl.europa.eu.jpgRok za podnošenje prijedloga za partnerstvo s Europskim parlamentom (a u svrhu kasnijeg podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava u kategoriji medija) je 28. veljače u ponoć.

Glavna uprava za komunikacije (DG COMM) Europskog parlamenta objavila je novi poziv za podnošenje prijedloga za partnerstvo i najavila dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje komunikacijskih aktivnosti namijenjenih promicanju i boljem razumijevanju identiteta, uloge i političke naravi Europskog parlamenta u području medija (TV, radio i online mediji), posebice u svjetlu izbora za Europski parlament koji će se održati u svibnju 2019. godine.

Partneri (tj. organizacije koje su se uspješno prijavile za partnerstvo u sklopu ovog poziva na dostavu prijedloga u 2016. i 2017. godini) odabrani su za cijelo vrijeme trajanja višegodišnjeg programa za dodjelu bespovratnih sredstava (2016.-2019.). Stoga se ne moraju ponovno prijavljivati za partnerstvo. Partneri će moći podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga u kategoriji medija (COMM/SUBV/2018/M), koji će biti objavljen sredinom veljače 2018.

Organizacije koje su prethodnih godina podnijele zahtjev za partnerstvo, a koji je odbijen, mogu se ponovno prijaviti za partnerstvo u 2018. godini.

Više informacija i sva potrebna dokumentacija za prijavu mogu se pronaći OVDJE.

Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti na:

dgcomm-subvention@ep.europa.eu