"Zelena akcija" poziva na ETNAR konferenciju "EU aproksimacije okolišnog zakonodavstva na Zapadnom Balkanu i Turskoj", koja će se održati od 24. do 26 rujna na Paliću u Srbiji. Rok za prijave je 26. kolovoz.

Konferencija je organizirana kao aktivnost u sklopu EU projekta: "Mreža NVO-a za javno zagovaranje održivog korištenja energije i prirodnih resursa u zemljama Zapadnog Balkana i Turske - ETNAR". IPA-CSF-2012/306-573, pod pozivom IPA Civil Society call EuropeAid/132438/C/ACT/Multi

Cilj konferencije je predstaviti do sada provdena istraživanja o prirodnim resursima i energiji i klimi, te educirati nevladine udruge o EU okolišnom horizontalnom zakonodavstvu te procesu pridruživanja na Zapadnom Balkanu I Turskoj. Klikom na link preuzmite nacrt dnevnog reda konferencije i registracijski obrazac