europska_komisija_copy60214.jpgEuropska komisija ne upozorava dosljedno države članice zbog nedopuštenog uništavanja prirode, čime uvelike potkopava napore za zaštitu prirode. Na to upozoravaju četiri velike nevladine organizacije za očuvanje prirode u novoj publikaciji koja je objavljena danas.

Uz same države članice EU-a koje su odgovorne za provedbu europskih propisa o prirodi, Europska komisija je "posljednja linija obrane prirode", kao tijelo odgovorno za provjeru učinkovitosti provedbe i za upućivanje na sud zbog kršenja tih propisa. Međutim, neaktivnost Komisije redovito se primjećuje u slučajevima kršenja tih propisa, tvrde Birdlife Europe, Europski ured za zaštitu okoliša (EEB), Friends of the Earth Europe i WWF.Nevladine udruge poručuju kako Europska komisija treba napraviti promjenu u svom djelovanju vezano za provođenje propisa o prirodi i ispunjavanje svojih obveza da zaustave gubitak biološke raznolikosti do 2020. godine

Nova publikacija sadrži primjere štete nanesene zaštićenim područjima, Natura 2000 područjima ili vrstama u sedam europskih zemalja, gdje pritužbe nisu rezultirale poboljšanjem stanja prirode. Neki od primjera su: neuspjeh u rješavanju problema jaružanja (iskapanja nataloženog pijeska, šljunka i mulja s dna neke rijeka ili jezera) i prekomjerne odvodnje vode u Nacionalnom parku Doñana u Španjolskoj, neuspjeh očuvanja staništa za razmnožavanje ptica livadnih staništa u Nizozemskoj, kao i travnjake bogate vrstama u Njemačkoj, neuspjeh pri procjeni hidroenergetskih projekata u Rumunjskoj koji nisu u skladu s prirodnim i vodnim propisima.

Nevladine udruge poručuju kako Europska komisija treba napraviti promjenu u svom djelovanju vezano za provođenje propisa o prirodi i ispunjavanje svojih obveza da zaustave gubitak biološke raznolikosti do 2020. godine. Europski zastupnici i dužnosnici Europske komisije raspravljat će o tim slučajevima s nevladinim organizacijama u Europskom parlamentu danas točno godinu dana nakon akcijskog plana Komisije za bolju zaštitu prirode i 18 mjeseci nakon uspješne kampanje Krik za prirodu (#NatureAlert) koju su ove udruge uz brojne partnere provele s ciljem spašavanja EU prirodnih propisa. 

Predstavnici tih udruga u Hrvatskoj danas će s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu razgovarati o preporukama za bolju implementaciju propisa o zaštiti prirode na temelju analize Stanje provedbe EU Direktiva o pticama i staništima koje su objavili nedavno.

"Primjer iznimno dobre prakse je slučaj zaustavljanja ilegalne sječe u Bialowiezi, jednom od rijetkih prašumskih kompleksa na europskom kontinentu koji se nalazi u nacionalnom parku i Natura 2000 području u Poljskoj. Nakon prijave nevladinih organizacija i dokaznih materijala s terena, Komisija je reagirala brzo i odlučno čime su pokazali da zaista čuvaju europske vrijednosti u skladu sa Sporazumom o Europskoj uniji. Nažalost ni države članice niti Komisija ne mogu se pohvaliti s više dobrih primjera", kaže Andrea Štefan iz WWF Adrije.

<
Vezane vijesti