european_solidarity_corps_300x170.jpgEuropska komisija je objavila poziv na podnošenje prijedloga za 2020. u okviru Europskih snaga solidarnosti. Rokovi za prijavu projekata su između 5. veljače i 1. listopada 2020., ovisno o vrsti akcije.

Europska komisija je objavila poziv na podnošenje prijedloga za 2020. u okviru Europskih snaga solidarnosti. Očekivani proračun od 117 milijuna eura bit će dostupan za aktivnosti solidarnosti čime se otvaraju nove mogućnosti za mlade koji žele pomagati drugima u velikom rasponu područja. Aktivnosti dostupne za financiranje su projekti volontiranja, volonterska partnerstva, volonterski timovi u područjima visokog prioriteta, pripravništva, zaposlenja i projekti u području solidarnosti. Za financiranje projekata mogu se prijaviti javna i privatna tijela s poslovnim nastanom u zemljama sudionicama kojima je dodijeljena odgovarajuća oznaka kvalitete. Usto, za financijsku potporu u provedbi projekata u lokalnoj zajednici mogu se prijaviti skupine mladih registrirane na portalu Europskih snaga solidarnosti. Rokovi za prijavu projekata su između 5. veljače i 1. listopada 2020., ovisno o vrsti akcije. Dodatne informacije o Europskim snagama solidarnosti možete pronaći u ovim informativnim člancima.