Foto: I.P.Foto: I.P.Europski sud za ljudska prava danas je žurno dostavio odvjetnici obitelji poginule djevojčice Madine odluku o privremenoj mjeri u kojoj nalaže MUP-u da obitelj odmah smjesti u takvu sredinu gdje neće biti izložena nečovječnom ili ponižavajućem postupanju. Sud naglašava da je uvjeren kako Hrvatska neće deportirati obitelj u Srbiju ili Afganistan, dok ne odgovore na pitanja koja su im upućena.

Sud je zbog moguće povrede čl. 3 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ovu mjeru izdao na rok od tri tjedna, te zatražio dodatne informacije kako od MUP-a, tako i od odvjetnice Madinine obitelji.Sud je zbog moguće povrede čl. 3 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ovu mjeru izdao na rok od tri tjedna

Ova privremena mjera podrazumijeva da MUP odmah mora obitelji omogućiti slobodu kretanja. Naime, u Zahtjevu za određivanje privremene mjere protiv Republike Hrvatske koju je odvjetnica uputila Europskom sudu za ljudska prava, a koja se temelji na uznemirenim porukama maloljetne sestre poginule Madine, navedeno je kakvi su uvjeti kojima su izloženi u Tranzitno prihvatnom centru za strance Tovarnik.

Navedeno je da se radi o ustanovi zatvorenog – zatvorskog tipa, a obitelj sa jedanaestoro djece se tamo nalazi raspoređena u tri prostorije bez mogućnosti međusobnog viđanja i kontakta osim za vrijeme obroka, bez dostatnih objašnjenja i sa namjernim onemogućavanjem bilo kakvog kontakata s ovlaštenim pružateljima pravne pomoći i uz snažnu policijsku prisutnost.

<
Vezane vijesti