Rođen je 1938. godine u Zagrebu, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a doktorat iz političkih znanosti stekao je ma Sveučilištu u Zagrebu.

U vrijeme Jugoslavije radio je na poslovima međunarodnih veza i odnosa u studentskim i omladinskim organizacijama, u Socijalističkom savezu te u jugoslavenskoj diplomaciji. Bio je, između ostaloga, ambasador SFRJ u Tanzaniji i u Egiptu. Usput se bavio znanstvenom i novinarskom publicistikom, a dvije godine bio je odgovorni urednik časopisa za društvena pitanja Naše teme u Zagrebu.

Početkom 1992. je počeo predavati na Amerčkom sveučilištu u Kairu, gdje je stekao zvanje redovnog profesora. Uža mu je specijalnost bila komparativna politika.

Ranije je dosta putovao Afrikom, o čijim je političkim prilikama pisao. Iz tog vremena datiraju dvije njegove knjige - Afrika u borbi za drugu nezavisnost i Afrika u transformaciji - objavljene u Zagrebu. Posljednjih je godina života prvenstveno pratio političke procese na Bliskom istoku, na Balkanu i na području Kavkaza i Centralne Azije. Tim je prostorima često putovao, a zalijetao se i prema Europi, sjevernopj i Južnoj Americi te Aziji, sudjelujući u radu međunarodnih znanstvenih skupova. Svojim je predavanjima gostovao je na sveučilištima u tridesetak zemalja. Za to je vrijeme objavio knjigu Politička ekonomija etnonacionalnih i regionalnih sukoba na području bivše Jugoslavije i Transkavkazije (2001), monografiju Neopatrijarhat i političko nasilje (1996), obje u Italiji, i udžbenički priručnik - Bliski istok i Sjeverna Afrika; uvod u politiku i razvoj (2007), objavljen  u Kairu. Dvadesetak kraćih analitičkih tekstova mu je prevedeno na francuski, španjolski, portugalski, turski, mađarski ili arapski.

Za H-Alter je surađivao od 2009. do 2014. godine, objaviviši  kroz to vrijeme na desetke priloga na našem portalu. Najljepše je bilo kad bi doputovao u Zagreb, pa bismo, u redakciji ili u nekom od obližnjih kafića, satima bistrili bliskoistočnu situaciju.