Foto: Hina<br>Foto: Hina
Udruga Franak uputila je otvoreno pismo Visokom prekršajnom sudu. Pismo objavljujemo u cijelosti:

Udruga Franak glavni je inicijator prekršajnih postupaka koji se vode na prekršajnim sudovima diljem Republike Hrvatske zbog kršenja obveza hrvatskih banaka koje proizlaze iz odredaba članka 11.a stavka 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZPK), za koja kršenja su predviđene sankcije za vjerovnike (banke) člankom 26. stavkom 1. podstavkom 28. ZPK-a te za odgovorne osobe u pravnoj osobi člankom 26. stavkom 2. ZPK-a.

Na temelju pripremljenih predložaka Udruge Franak veliki je broj dužnika poslao svoje optužne prijedloge na nadležne prekršajne sudove i prema našim saznanjima donesen je već čitav niz, možda čak i više stotina prvostupanjskih presuda. Tim presudama se pojedine banke kažnTražimo da bez odgode informirate javnost je li Visoki prekršajni sud zauzeo pravno stajalište u vezi s presudama prekršajnih sudova kojima se banke kažnjavaju uslijed neugovaranja fiksnih kamatnih stopa s dužnicimajavaju novčanim kaznama od najmanje 80.000 kn, a predsjednici uprava banaka kaznama od najmanje 10.000 kn, jer nisu s dužnicima ugovorili fiksni dio kamatne stope, promjenjivi parametar i razdoblja promjena kamatnih stopa. Sve to okrivljenici su, prema originalnim zakonskim odredbama, morali učiniti najkasnije do 1. siječnja 2014., koji zakonski rok je kasnije promijenjen odlukom Ustavnoga suda RH U-I-3541/2015 i U-I-2780/2015 (Narodne novine 52/16), kojom odlukom je određeno da se neće ispitivati sama ustavnost pojedinih odredaba ZPK-a kojima se propisuje prekršajna odgovornost banaka u vezi sa člankom 11.a stavak 5. te se rok za postupanje sukladno zakonu pomiče sa 1. siječnja 2014. na 1. travnja 2014.

Kako se radi o velikom broju sudskih postupaka te iznimnom javnom značaju tih postupaka u kojima oštećeni građani, s pravom, očekuju konačnu potvrdu nezakonitosti poslovanja banaka, mi tražimo da bez odgode informirate javnost je li Visoki prekršajni sud zauzeo pravno stajalište u vezi s presudama prekršajnih sudova kojima se banke kažnjavaju uslijed neugovaranja fiksnih kamatnih stopa s dužnicima. Nemamo informacije niti o jednoj pravomoćnoj presudi, a izuzetno je značajno i važno da se konačno ustanovi sudska praksa po tome pitanju.

Udruga Franak je potpuno uvjerena da, sada već stotine prvostupanjskih presuda u Republici Hrvatskoj, kojima se banke kažnjavaju, pogotovo nakon odluke Ustavnog suda RH, moraju biti potvrđene jer je nesporna činjenica da banke nisu niti u jednom kreditu s promjenjivim kamatnim Udruga Franak zatražila je od DORH-a sveobuhvatno prekršajno gonjenje osam banaka. Nemamo niti saznanja što se događa u DORH-u po tome pitanjustopama ugovorenom prije 2010. godine, u kojemu na početku nisu ugovoreni podaci o načinu promjena kamatnih stopa na egzaktan način, sa svojim dužnicima ugovorile, a morale su ugovoriti, fiksni dio kamatne stope, promjenjivi parametar i razdoblja promjena kamatnih stopa.

Uslijed takva protupravnog ponašanja banaka, Udruga Franak zatražila je sveobuhvatno prekršajno gonjenje 8 banaka i od nadležne institucije, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Nemamo niti saznanja što se događa u DORH-u po tome pitanju.

Izuzetno je važno zaštititi pravni poredak Republike Hrvatske kažnjavanjem nepoštenih i nesavjesnih poslovnih subjekata, a to su hrvatske banke.

Molimo stoga da nas bez odgode obavijestite postoji li do danas ikoja pravomoćna presuda u vezi s opisanim prekršajnim postupcima, kakva je odluka u tim predmetima i kakvo je obrazloženje (pravno stajalište) za usvajanje ili eventualno odbacivanje optužnih prijedloga.

Slobodni smo ponovno napomenuti kako, po našem mišljenju, a svakako uvažavajući redovan rad suda na tekućim predmetima, nema niti jednog opravdanog razloga za pretjerano dugo trajanje donošenja pravomoćnih odluka, posebice zbog činjenice da se radi o prekršajima počinjenim još 2014. godine, a pogotovo pošto je odluka Ustavnoga suda RH po ovom pitanju jasna:

  1. Prekršajne odredbe iz članka 26. stavka 1. podstavka 28. ZPK-a su ustavne i zakonite.
  2. Prekršaj nije nastao 2. siječnja 2014., nego je nastao 2. travnja 2014. i do danas niti jedan takav prekršaj nije otklonjen ugovaranjem neugovorenih kamatnih parametara.

Molimo vaše hitno očitovanje po ovom pitanju koje ima izuzetnu društvenu važnost, i iz razloga što kažnjavanje banaka može u državni proračun donijeti od 9 do 25 milijardi kuna (po našim saznanjima ima ukupno najmanje 100.000 prekršaja), što je potpuno opravdano, pogotovo ukoliko je činjenično stanje takvo da banke nisu ugovorile ono što su po ZPK-u morale ugovoriti.

Ključne riječi: Udruga Franak, krediti
<
Vezane vijesti