hodcisti.pngProsvjedna akcija Hod za čisti zrak održava se u subotu, 22. rujna od 10 sati. Akcija kreće s parkirališta u centru Viškova, a planirana je "šetnja" do ŽCGO Marišćina i obilazak postrojenja.

Kako poručuju organizatori/ce, akcijom se traži sljedeće:

1. Tražimo od Grada Rijeke, Općine Viškovo i ostalih jedinica lokalne samouprave iz Primorsko goranske županije da prestanu ignorirati zakone i uredbe Republike Hrvatske i hitno donesu nove Odluke o gospodarenju komunalnim otpadom u kojima će jasno biti navedeno da biorazgradivi komunalni otpad treba prikupljati ODVOJENO od svih ostalih komponenti otpada.

2. Tražimo od komunalnih društava Primorsko-goranske županije, naročito KD Čistoća iz Rijeke, da se hitno pripreme za odvojeno prikupljanje bio otpada.

3. Tražimo od jedinica lokalne samouprave iz Primorsko-goranske županije da hitno pronađu prikladne lokacije za obradu biorazgradivog komunalnog otpada postupcima kompostiranja ili anaerobne digestije.

4.Tražimo od Ministarstva zaštite okoliša i energetike da ZATVORI odlagalište Marišćina sve dok se ne riješi problem smrada.

5. Tražimo od Ureda državne uprave hitnu ocjenu zakonitosti Odluka o gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave iz Primorsko gorane županije.