pakrac8.jpgSrpski demokratski forum i Inicijativa mladih za ljudska prava upozoravaju na neprihvatljivu praksu koja se provodi na područjima koja su bila zahvaćena ratom, odnosno, nastanjena su osobama koje pripadaju manjinskim nacionalnim zajednicama.

Naime, neposredno prije početka ratnog sukoba, tijekom rata i nakon njegova završetka, na tim je područjima oštećen znatan dio kuća pripadnika srpske nacionalne zajednice, i to do te mjere da su one postale neupotrebljivima za stanovanje.

Sada općinski komunalni redari izdaju rješenja prema kojima vlasnici tih objekata, koji doista izgledaju ružno i zapušteno, moraju o svom trošku ukloniti njihove ostatke.Slične intencije imao je i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, kojim je bilo predviđeno izvlaštenje vlasnika neobrađenoga poljoprivrednog zemljišta, čime bi se u velikoj mjeri izvlastilo upravo pripadnike srpske nacionalne zajednice

SDF ima više takvih rješenja komunalnih redara, koja su često napisana vrlo cinično, pa piše i to da su  zgrade "zbog nedostataka konstrukcijskih dijelova izgubile svoja svojstva zbog čega nisu prikladne za upotrebu sukladno namjeni i koje nisu u upotrebi najmanje pet godina".

Izbjegava se definirati zašto "nedostaju konstrukcijski dijelovi", ali i to otkad točno zgrade nisu u upotrebi, iako je i jedno i drugo razvidno, odnosno lako je utvrditi otkad zgrada nije u upotrebi i zašto.

SDF i YIHR napominju da su vlasnici ovih zgrada višestruko kažnjeni od Republike Hrvatske. Najprije, ona nije zaštitila njihovu imovinu, iako je za to imala zakonsku obvezu. Nakon toga, ukidanjem članka 180. Zakona o obveznim odnosima, koji je propisivao da: "za štetu nastalu smrću, tjelesnom povredom ili oštećenjem odnosno uništenjem imovine fizičke osobe uslijed akata nasilja ili terora te prilikom javnih demonstracija i manifestacija odgovara (...) zajednica čiji su organi po važećim propisima bili dužni spriječiti takvu štetu".

U rješenjima komunalnih redara vlasnike se cinično naziva vlasnicima zemlje i nositeljima prava građenja, i određuje se da će, ako u roku od 30 dana nakon izdavanja rješenja vlasnik ne ukloni ostatke srušenih mu objekata, to učiniti javne vlasti, ali na trošak vlasnika. Jasno je da se u tom slučaju javne vlasti mogu "naplatiti" samo tako da izvlaste "vlasnika zemljišta i nositelja prava građenja", dakle, da zemlja privatnog vlasnika postane vlasništvom jedinice lokalne samouprave.

"Pritom je jasno, budući da su ovakvi srušeni i uništeni objekti u vlasništvu pripadnika srpske zajednice, da se u ovom slučaju radi o flagrantnom kršenju odredaba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a posebice njegova članka 4. stavka 5. koji kaže: 'Zabranjeno je poduzimanje mjera kojima se mijenja omjer među stanovništvom na područjima nastanjenima osobama koje pripadaju nacionalnim manjinama, a koje su usmjerene na otežavanje ostvarivanja ili ograničavanje prava i sloboda propisanih ovim Ustavnim zakonom i posebnim zakonima'", stoji u priopćenju YIHR-a.SDF i YIHR napominju da su vlasnici ovih zgrada višestruko kažnjeni od Republike Hrvatske

Napominju da je slične intencije imao i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, kojim je bilo predviđeno izvlaštenje vlasnika neobrađenoga poljoprivrednog zemljišta, čime bi se u velikoj mjeri izvlastilo upravo pripadnike srpske nacionalne zajednice. Na osnovu Ustavne tužbe SDF-a Ustavni je sud svojevremeno ukinuo odredbe ovog zakona.

Zaključno, YIHR i SDF traže da se promijeni praksa, koju provode općinske službe, odnosno njihovi komunalni redari, te da se rješenja, koja su do sada izdana, stave izvan snage, a da se s vlasnicima zemljišta postigne dogovor kojim će njihova "vlasnička prava i prava građenja" ostati zaštićena, a lokalna zajednica ili država neka preuzme troškove uklanjanja ovakvih objekata.

<
Vezane vijesti