Marinko Čulić 28.08.2014.

Avangarda zapadne periferije

Marinko Čulić Velika fertutma digla se uoči današnje konferencije zapadnobalkanskih zemalja u Berlinu zbog najave da će se ondje odlučiti o novom pravcu Jadransko-jonske autoceste. Ona ne bi išla preko Dubrovnika nego kroz Bosnu i Hercegovinu.

Što nas čeka

Trg Burze

Deutsche welle

13 najvećih braniteljskih povlastica

Fotografija članka
Neke od povlastica koje uživaju branitelji, točnije oni koji to nisu
Nakon bure koja se podigla objavom Registra branitelja, treba se podsjetiti na povlastice koje s pravom uživaju branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji. Pri tom pažnju treba obratiti na one povlastice koje su mogle biti interesantne svima onima koji su ih sebi i svojoj obitelji pribavili, a da ni dan na bojištu nisu proveli.

Govorimo o invalidskim mirovinama, pravu na zapošljavanje i stambenom zbrinjavanju, te naročito o pravu na dionice, prednosti pri zakupu poslovnog prostora te carinskim olakšicama na uvoz automobila. Ovdje su u simplificiranoj varijanti iznesena najznačajnija prava branitelja i njihovih obitelji.

1. PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Članovi obitelji poginulog, zatočenoga ili nestaloga branitelja, HRVI i branitelji s utvrđenim oštećenjem organizma od najmanje 30 posto oslobađaju se plaćanja participacije. Ranjavani branitelj ili onaj čija je bolest neposredna posljedica sudjelovanja u ratu ima pravo na potpunu medicinsku rehabilitaciju i na sva potrebna pomagala, lijekove i liječenje bez naknade, kao i pravo na prvenstvo korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu s pratnjom druge osobe.

2. PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA

Branitelju koji ostvaruje pravo na starosnu mirovinu, a da je ona manja od mirovine koja bi mu pripadala za 40 godina mirovinskog staža, osobni bod povećava se ovisno o vremenu provedenom u ratu. Ako je branitelj zbog ranjavanja, ozljeđivanja, zatočeništva u logoru ili obolijevanja tijekom rata nesposoban za rad, ima pravo na invalidsku mirovinu, koja se određuje razmjerno utjecaju pojedinih uzroka na invalidnost. Branitelj ima pravo i na profesionalnu rehabilitaciju tijekom koje ima pravo na naknadu u iznosu invalidske mirovine. Članovi obitelji poginulog branitelja imaju pravo na obiteljsku mirovinu.

3. PRAVO NA DOPLATAK ZA DJECU

Djeci poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja pripada doplatak za djecu u najvišem predviđenom iznosu.

4. PRAVO NA ZAPOŠLJAVANJE

Tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga tijela državne vlasti, jedinice lokalne i regionalne samouprave obavezna su prednost prilikom zapošljavanja dati djetetu poginulog branitelja, hrvatskom ratnom vojnom invalidu, članu obitelji poginulog branitelja, dragovoljcu i branitelju iz Domovinskog rata ukoliko ispunjavaju tražene uvjete uz natječaja. Isto su obavezne poštovati i javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežito vlasništvu RH i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave.

5. PRAVO NA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Pravo na stambeno zbrinjavanje, prednost pri istom te mogućnost kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate imaju branitelji koji nemaju riješeno stambeno pitanje ili je ono riješeno na neodgovarajući način. Isto se pravo ostvaruje i dodjelom stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, njihovu izgradnju, zatim za razliku u površini, za nadogradnju, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, poboljšanje uvjeta stanovanja, te mogućnošću kupnje stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita imaju članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja i ratni vojni invalidi. Stopostotni invalidi koji se kreću isključivo u invalidskim kolicima stambeno se zbrinjavaju po posebnom programu Vlade izgradnjom kuće s posebnom prilagodbom.

6. PRAVO NA DIONICE, ODNOSNO UDJELE U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA BEZ NAPLATE

Pravo na dionice u tvrtkama iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju i udjele u pravnim osobama u vlasništvu RH imaju hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, branitelji i obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih branitelja te HRVI iz Domovinskog rata. Branitelji i obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih branitelja te HRVI iz Domovinskog rata oslobađaju se poreza na promet dionica.

7. OSTALA PRAVA

PREDNOST PRI UPISU U OBRAZOVNE USTANOVE

Djeca poginulog, zatočenoga ili nestaloga branitelja, HRVI iz Domovinskog rata i djeca HRVI iz Domovinskog rata, branitelji iz Domovinskog rata, dragovoljac i djeca dragovoljca izravno se upisuju u srednje škole i visoka učilišta pod uvjetom da prijeđu bodovni, odnosno razredbeni prag te da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u srednjim školama i visokim učilištima u kojima se provodi prijamni ispit.

PRAVO NA STIPENDIJU

Branitelji, djeca poginulih, zatočenih ili nestalih branitelja, HRVI iz Domovinskog rata i djeca HRVI, dragovoljac i djeca dragovoljca iz Domovinskog rata imaju pravo na stipendiju tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga dodiplomskog studija te pravo na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima. Ista djeca imaju prednost pri smještanju u učeničke, odnosno studentske domove te pravo na besplatne udžbenike.

PREDNOST PRI ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Branitelji i članovi njihovih obitelji imaju pravo prednosti pri zakupu poslovnog prostora u kojem bi pokrenuli svoj obrat ili neku drugu profesionalnu djelatnost ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude.

CARINSKE I DRUGE OLAKŠICE

Stopostotni invalidi imaju pravo na osobni automobil koji im u vlasništvo dodjeljuje Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti svakih 7 godina. Bračni drug, punoljetna djeca i roditelji poginulih, zatočenih ili nestalih branitelja imaju pravo na uvoz osobnog auta bez plaćanja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost jednokratno. Isto pravo imaju i ratni vojni invalidi svakih pet godina. Tako stečen auto ne smije se prodati ili darovati naredne dvije godine. U suprotnom, vlasnik je dužan platiti carinu, posebni porez i porez na dodanu vrijednost. Automobil članovi obitelji mogu prodati ili darovati jedino ukoliko je korisnik automobila umro prije isteka navedenog roka.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA NAKNADE ZA PRENAMJENU POLJOPRIVREDNOGA ZEMLJIŠTA

Članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog branitelja, HRVI i branitelji koji su na bojištu bili najmanje tri mjeseca oslobođeni su od plaćanja jednokratne naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH, UPRAVNIH I JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISTOJBI

Od plaćanja sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi u postupku ostvarivanja prava iz ovoga Zakona oslobođeni su članovi obitelji poginulog, zatočenoga ili nestaloga branitelja.

PRAVO NA OBNOVU

Članovi obitelji poginulog, zatočenog ili nestaloga branitelja, HRVI iz Domovinskog rata, koji na teritoriju RH nemaju u vlasništvu, odnosno koji nisu ostvarili pravo na odgovarajuću kuću ili stan, mogu ostvariti pravo na obnovu potrebne stambene površine u obiteljskom domu prema broju članova svoje uže obitelji.

Objavi članak na: Twitter Facebook
Dodaj komentar 38 komentara
 1. Pal Čalahniuk07.04.2010. 12:05
  Meni je najveća glupost od ovih povlastica ove stipendije za djecu branitelja.Zašto bi njima trebalo davati takve stipendije?Što je s djecom obespravljenih radnika iz ruralnih područja kojima je ta stipendija potrebna?Što je s nerealno visokim cijenama prijevoza koju roditelji plaćaju u također ruralnim područjima?Zbog toga nam je i donekle loše stanje u školstvu.Stipendiraju se povlaštene kategorije stanovništa
 2. astrej07.04.2010. 14:55
  Apolutno se slažem da bi trebalo osuditi (javno i sudski) ljude koji su se okoristili povlasticama a da rata nisu ni vidjeli. Ono što upada u oko je činjenica da dobar dio ovdje navedenih prava ostvaruju samo poginuli, nestali i zatočeni branitelji, a to je malo teško izmilsiti, zar ne?

  Kompleksno pitanje u svakom slučaju. Ja sam u doba rata kretao u osnovnu školu, ali lako mi je zamiliti tisuće mladih ljudi koji ostavljaju školu, studij, posao, ženu i djecu i odlaze u rat. Nikakve povlastice ne mogu vratiti izgubljenu mladost, naplatiti strahote koje su se u ratu događale ili nadoknatiti izgubljenog člana obitelji, i to je najmanje što država može napraviti za njih.

  S druge strane, razumljivo je nezadovoljstvo ostale populacije koja živi na rubu siromaštva i koju boli zaštićeni status nekih, dok oni, ionako siromašni, moraju plaćati sve veće i veće namete i poreze.

  Potrebno je razumijevanja sa svih strana, a toga nam kronično fali u društvu, inače će se kontroverze oko prava branitelja vući do 2080.
 3. florofil07.04.2010. 15:14
  Meni ne smeta materijalno podupiranje branitelja i njihovih obitelji, ali pod uvjetom da su stvarni branitelji, a ne lažnjaci.
  Međutim, potpuno neprihvatljivim smatram prednosti pri upisu u obrazovne ustanove i prednost pri zapošljavanju. Ovdje dolazi do velike nepravde i opasnog miješanja kriterija. Posao treba dobiti najkompetentnija osoba za radno mjesto i točka. Isto tako, pri upisu u školu (na faks) jedini kriterij trebaju biti sposobnost i pokazani rezultati. Sve drugo je duboko nepravedno i na svaki način štetno za cijelo društvo, pa u konačnici i za same branitelje. Na taj način zapošljavamo, u najboljem slučaju, osrednje umjesto najboljih ljudi na radna mjesta i upisujemo u škole one za koje je manje vjerovatno da će ih i uspješno završiti i nastaviti biti uspješni u poslu. Naravno, dobar dio branitelja i njihove djece uspješno iskoristi pruženu priliku, ali to ne dovodi u pitanje načelnu nepravdu.
  Učinak ovih privilegija je i podjela u društvu, jer nitko ne voli dvostruke kriterije i po tim kriterijima privilegirane osobe.
  Također, negativni stimulans djeluje dvostruko: s jedne strane su oni koji se ne moraju truditi da bi dobili/zadržali posao, mjesto u domu i u klupi. Zna se dobro da ljudi malo cijene i rijetko iskoriste ono što im padne s neba i što ne trebaju zaraditi. Nadalje, ovo djeluje vrlo destimulirajuće i za one druge, koji bi htjeli postići nešto svojim trudom i radom, kada znaju da prvo trebaju preskočiti ove prve, koji se ne moraju truditi.
  Spomenute odredbe predstavljaju ozakonjenje kastinskog sistema.
  Ponavljam: slažem se da se društvo treba odužiti onima koji su izlagali svoje živote riziku ili izgubili zdravlje umjesto nas ostalih. Ali pri tome se mora odvojiti žito od kukolja (izbaciti i kazneno goniti lažnjake) i ne smiju se kreirati nove nepravde.
 4. Clover07.04.2010. 16:21
  Znam da nije isto biti na prvim linijama borbe i okusiti strahote ratovanja, izgubiti oca, sina i nekoga svoga, no gledajući situaciju u zadnjih 20 godina svi smo mi žrtve rata a naročito rođeni u vrijeme kada je rat započeo. Bez posla, bez stana, približavaju se broju na spisku branitelja. Što s njima. Ja sam za objavu i tih popisa i svih popisa. Ali koja su njihova materijalna prava i tko će njih zbrinuti?
 5. Milan07.04.2010. 17:09
  Clover, odgovor je najjednostavniji mogući: valja tražiti ratnu odštetu od napadača - od Srbije.

  Grubom procjenom, radi se o 35.000.000.000 (slovima: trideset pet milijardi) dolara samo *izravne* materijalne štete, ostalu da ni ne spominjemo. Zamisli koliki je to novac, i kakav bi nam život bio da te štete nije bilo. Btw, sjeti se toga svaki puta kad kreneš uživati nad blebetanjima novoga klavirista, pardon, predsjednika, o povlačenju tužbe.
 6. anonimno, nego kako07.04.2010. 21:15
  privilegije, privilegije....
  Ako si izgubio nogu u ratu onda si jedno, a ako si izgubio nogu u nesreci onda si drugo...

  To su sve zakoni protuustavni!
 7. Povlastena28.05.2010. 00:37
  Otkad je povlastica ostat bez člana obitelji?!! Ako to smatras povlasticom źelim ti istu takvu pa možda promjenis misljenje!
 8. @Milan28.05.2010. 03:27
  "Grubom procjenom, radi se o 35.000.000.000 (slovima: trideset pet milijardi) dolara samo *izravne* materijalne štete..."

  Nikako mi nije jasno otkud ti ta cifra, kad se zna da u onom "mracnom socijalizmu" nije bilo nicega, cak su i tvornice bile bezvrijedni mastodonti koji su se dijelili za jednu kunu, i jos si bio sretan da ih se rijesis?
 9. Milan28.05.2010. 08:35
  Netko: "Nikako mi nije jasno otkud ti ta cifra, kad se zna da u onom "mracnom socijalizmu" nije bilo nicega,
  cak su i tvornice bile bezvrijedni mastodonti koji su se dijelili za jednu kunu, i jos si bio sretan da ih se rijesis?"

  Gdje sam i kada rekao bilo što slično? Nigdje i nikada. A što je tebi krivo i čemer oko srčeka da nam tvoja mila Srbijetina mora platiti ratnu odštetu, tu stvarno ništa ne mogu :-)
 10. KAJ GOD19.07.2010. 09:49
  Gospodo nitko Vam nije mogao osporiti da budete branitelji,mogli ste kupiti pušku,jer je nisam mogao dobiti u uredu za obranu jer su e JNA odvezla srbima na baniju,i prijaviti se i sa KRUNICOM U RUCI IČI NA RATIŠTE, A ŽENU I DIJETE OSTAVITI KOD RODITELJA,PROPUSTITI ODRASTANJE SVOJE DJECE,PROPUSTITI NAPREDOVANJE NA POSLU,DOŠKOLAVANJE,POLAGANE STRUČNIH ISPITA,PROPUŠTENIH 5 GODINA OBITELJSKOG ŽIVOTA ,a o ratištu i ne govorim,govorimsamo o onim normalnim aktivnostima što ih zbog rata nikad neču moči nadoknaditi,dok večina dezertera i ratnih profitera je to mogla i sad to nazivaju POVLSTICAMA,pa povlastice su ono što drugi nisu mogli koristiti,a branitelj je mogao biti svko tko je htio!
 11. kaj god19.07.2010. 09:52
  i večina tih "povlastica" se odnosi samo ako zadovolavate određene uvijete a to se gore ne vidi tako da gore navedene činjenice nisu istinite,nego služe za obmanivanje i svađanje branitelja sa ostalim građanima!
 12. kaj god19.07.2010. 09:56
  PRIMJER 1-ukoliko ispunjavaju tražene uvjete uz natječajA-pa kakva e topovlastica ako ispunjava tražene uvijete
  TO VAM JE KAO DA NEKO KAŽE BLANKI VLAŠIČ DA IMA POVLASTICU IČI NA OLIMPIJADU AKO PRESKOČI 2 M,ili DA NEKO BILIČU I NOGOMETAŠIMA DA IMA POVLASTICU IČI NA EUROPSKO PRVENSTVO AKO BUDE U SKUPINI PRVI!
 13. KAJ GOD19.07.2010. 09:57
  Branitelji i obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih branitelja te HRVI iz Domovinskog rata oslobađaju se poreza na promet dionica.-PA TAJH POREZ NE PLAČA NITKO,PA NI LUKA RAIČ!koga tu vi lažete
 14. kaj god19.07.2010. 09:59
  Meni je najveća glupost od ovih povlastica ove stipendije za djecu branitelja.Zašto bi njima trebalo davati takve stipendije?-MA TO DOBIJAU SAMO DECA BRANITELA ČIA OBITELJSKA PRIMANJA NE PRELAZE IMOVINSKI CENZUS,tj skoro socijalni slučajevi tj.nezaposleni ili sa minimalnom mirovinom a čije supruge su nezaposlene!-OPET KRIVE ČINJENICE!TJ.MANIPULACIJE!
 15. KAJ GOD19.07.2010. 10:02
  . Isto pravo imaju i ratni vojni invalidi svakih pet godina-laž imaju samo 100%,ili 90 ili 80%,a ne svi invalidi!A vjerujem da se večina Vas ni za 10 povlastica ne bi mjenjala sa njima!
 16. kaj god19.07.2010. 10:05
  i tako dalje i tako dalje no nemam više živaca ispravalajti laži koje se gore navode ili se skrivaju ostale informacije bez kojih se gore navedena ne mogu ostvariti,PUCCCAM PO ŠAVOVIMA KAD ČITAM TAKVE LAŽIIII!!!!!
 17. đuro26.07.2010. 14:09
  neka se jave svi zapovjednici policije vojske neka donesu spiskove svojih djelatnika i eto broj sa kojim je hrvatska ratovala a one koji nisu na spisku objaviti u svim medijima
 18. mari14.09.2010. 17:36
  ja sam još uvijek progranik, moramo placati stan,primanja su nam 1000kn, troje u obitelji, prosjek 4,0 nisu mi odobrili stipendiju dok djeca branitelja moraju imati 3,0 što i nije tako teško. kolege sa faksa koji dobivaju braniteljsku stipendiju nisu bas socijalni slucaj, mama radi u banci, tata u braniteljskoj mirovini od jedne cure i prosjek 3,0. prima braniteljsku stipendiju, a ima sve uvjete za školovanje i bez toga. moram radit da bi si sve mogla platit, pa onda i nemam bas vremena za ucit. to je jako nepravedno.
 19. još jedna "POVLAŠTENA"17.09.2010. 13:05
  Gledam malo vaše komentare i nailazim na razna mišljenja vezana za povlastice gore navedenih. Primjecujem da veliki dio vas ima velike predrasude s obzirom da niste jedni od tih koji su izgubili oca u domovinskom ratu, što znaci da niste osjetili tu prazninu kroz djetinjstvo, taj veliki gubitak.MIslite da je nama koji smo to osjetili na svojoj koži, to jednostavno bilo pa prošlo..Ne,nije to tako..svako novo razdoblje, svaka nova godina mi donosi drugačiju bol, bijes, prazninu...jer sa svoje 4 godine kad sam ostala bez oca mozda u prvo trenu nisam bila svjesna toga,ali kad sam krenila u prvi razred osnove škole itekako sam razumila sto znaci ne imati oca..kad je sve moje prijateljice njihov otac učio voziti biciklu ja nisam imala svog oca da me to isto uči...pa je dosla prva pricest,pa sveta krizma, pa dan maturalne zabave i sva tako velika događanja za svaku individuu a da ne nabrajam svake blagdane odnosno obiteljske dane da ga nije bilo s nama..pa sad kad zavšavam fakultet,opet ce moj veliki dan promocije proci bez te sigurne baze,bez očevog ponosnog pogleda,zagrljaja,poljupca...pa onda kad se trebam zaposliti, sve frendice pričaju kako će im njihov TATA naći posao,vezu, štogod..a ja nemam tu sigurnost,taj oslonac,,nego se mogu osloniti jedino na majku koja je itekako obolila od dana kad smo ostali bez njega..tako da se opet moram sama boriti za dalje i sama snositi tu veliku nepravdu..a onda kad citam članke poput ovih gore da imamo povlastice kud god se okrenemo e pa tek tada me ispuni gorčina..jer je to čista laž..u 5 godina mog studiranja ni jednu godinu mi nisu odobroli stipendiju,,svaku knjigu sam platila...a moja sestra koja je završila fakultet i tražila posao isto tako NIJE imala nikakvu prednost pri zapošljavanju...fino su je otkantali...a onda se pišu kojekakve laži i blate se naša imena..ne razumijem koji je cilj svega toga......u svaka čast POVLAŠTENOJ na tome sto je rekla: " Otkad je povlastica ostat bez člana obitelji?!! Ako to smatras povlasticom źelim ti istu takvu pa možda promjenis misljenje! "
 20. mari20.09.2010. 21:06
  za "još jednu povlaštenu"

  želim ti samo reci da ja nemam predrasude, branitelje jako poštujem i smatram da trebaju dobiti mirovine, kuce i sve ostalo, tome se nikada ne bi protivila, jedino smatram što se tice stipendija da treba prvo dati onima koji stvarno nemaju odakle jer mislim da školovanje nema veze s time. znam osobe koji primaju mirovinu od 6000kn jer im je otac poginuo u ratu, to je žalosno i trebaju to dobivati, ali stipendiju ne bi trebali jer i sama kažeš da novac to nemože vratiti, pa onda mi nije jasno zašto ga neki traže ako imaju i s time uzimaju onome koji stvarno nema. i moj otac je umro, dobivam mirovinu 1000kn i to su nam jedina primanja. progranici smo bili 18 god placali stan i nemama pravo cak ni na besplatnu mjesecnu koja je 400kn. Jedino smatram da kriteriji na osnovi kojih se prima stipendija nisu u redu, to je sve. ako sam te uvrijedila s time ja se ispričavam i žao mi je zbog tebe....
 21. Dragica29.09.2010. 06:24
  Može li mi netko odgovoriti:
  Što da radimo ako saznamo da je netko "prodao" svoju povlasticu, kao punoljetno dijete
  poginulog branitelja, recimo za 500,00 EUR-a. To bi valjda značilo da je omogučio trećoj osobi da uveze automobil bez svih ovih poreza, carine.... u startu zaradio moju plaću i onda valjda nakon 2 godine tom istom koji je "uštedio", proda taj isti auto.
  Da li da šutimo u spomen na poginulog mu roditelja ili to možda niti nije kažnjivo.

  2. pitanje: Da li udovica poginulog branitelja ima pravo na mirovinu ako već drugi treći dan nakon njegove smrti živi u vanbračnoj zajednici i tako već 18 godina.
  Je li to kažnjivo. Sada se to tek počelo odmotavati a mi pošteni građani MISLIMO DA JE SVE NORMALNO ŠTO MOŽDA I NIJE DOPUŠTENO. sLABO SE INFORMIRAMO JER "CRNČIMO" DAN I NOĆ I NETO PLAĆOM (KADA NAM UZMU DOPRINOSE, POREZE...) KUPIMO 10 KG KRUHA, 5 KG DETERĐENTA, 5 L MLIJEKA... I SRETNI DA RADIMO.
 22. Milan Knežević29.09.2010. 07:43
  Dragica: "Može li mi netko odgovoriti: Što da radimo ako saznamo da je netko "prodao" svoju povlasticu, kao punoljetno dijete poginulog branitelja, recimo za 500,00 EUR-a. To bi valjda značilo da je omogučio trećoj osobi da uveze automobil bez svih ovih poreza, carine.... u startu zaradio moju plaću i onda valjda nakon 2 godine tom istom koji je "uštedio", proda taj isti auto..."

  Prijaviti. Povlastica se ne smije prodavati. Ne policiji, nego najbližem državnom odvjetništvu. Može i anonimno, ali u prijavi napišite što više podataka, imena, prezimena, adrese, registraciju automobila itd. Doduše, vadit će se da mu je automobil dao na besplatno korištenje, kako da ne.

  "2. pitanje: Da li udovica poginulog branitelja ima pravo na mirovinu ako već drugi treći dan nakon njegove smrti živi u vanbračnoj zajednici i tako već 18 godina."

  Za ovo nisam siguran. Inače, vjerovali ili ne, postoje slučajevi da su se djevojke sinova fiktivno vjenčavale njihovim očevima na samrti, kako bi zadržale boračku mirovinu, da bi i dalje izvanbračno živjele sa sinom svog "muža". Ne samo branitelja iz Domovinskog rata, nego i iz II. svjetskog rata, još za vrijeme SFRJ.
 23. MAMA26.11.2010. 11:56
  NISU MI JASNE OVE DOREDBE POVLASTICA POGOTOVO ŠTO SE TIČE PRIJEMA U ĐAČKE DOMOVE. DIJETE BI MI TREBALO NAGODINU U UČENIČKI DOM U ZADRU. OTAC MU JE DRAGOVOLJAC, PRVI HRVATSKI REDARSTVENIK, HRV PTSP I ZAISTA BOLESTAN ČOVJEK KOJI JE CIJELI RAT PROVEO NA VELEBITU I OKO NJEGA. NAŠ SIN JE ODLIČAN UČENIK I SLJEDEĆE GODINE BI U ZADAR U SREDNJU GALZBENU I DODATNO GIMNAZIJU. IMA LI PRAVO NA UČENIČKI DOM. KAKO ZNAMO OVA POVLASTICA BI MU DOBRO DOŠLA JER IMA PUNO I PREKO VEZE PA BAŠ NEMA VEZE ŠTO NE ISPUNJAVA UVJETE. IMA LI TKO ISKUSTVA, PRELAZIMO CENZUS-O KREDITIMA NE GOVORIMO...
 24. Velečasni Bill Wallace07.12.2010. 03:56
  Jeste li u financijskim nevolji?
  Trebate li kredit s kamatnom stopom kao niska kao i 3%?
  Jeste li poteškoca aplicirate za kredit online?
  Kontaktirajte Agencija prozora na kredit
  windowloanagency@gmail.com

  Velecasni Bill Wallace
 25. MR Martinez Witte03.02.2011. 12:02
  Mi smo legitimni Renomirani lihvar. Uzimajući legitiman kredit
  oduvijek je bio veliki problem za klijente koji su financijski u
  needs.GUARANTEE Kredit je akreditiran prema vjerovniku vijeća dati
  iz kredita s lokalnim i međunarodnim klijentima. Mi smo bili dani
  privilegiju kako bi zadovoljili vaše financijske needs.The pitanje kreditnih
  ne bi trebalo spriječiti dobivanje kredita koje trebate imati je napravio i da
  razlika u pozajmljivanje industriji. Mi dati zajam u rasponu from5,
  000,00 € do maksimalno 5.000, € 000,00 pojedincima kojima je potrebna financijska
  pomoći, sve što morate učiniti id nas kontaktirati putem
  e-mail, martinezloans011@hotmail.com

  Nakon odgovora, u nastavku je obrazac kreditnog zahtjeva

  1. Ime i prezime .........
  2. Adresa ..........
  3. Država ...........
  4. Država ................
  5. Zanimanje ............
  6. Telefonski broj .......
  7. Dob ..........
  8. Namjena kredita ..........
  9. Bračno stanje ......
  10. Sex ...............
  11. Iznos potreban ............
  12. Zajam Trajanje ...............

  Pozdrav,
  MR Martinez Witter (C E O)
 26. ive01.03.2011. 11:54
  najmanje povlastica uzivaju oni kojima stvarno te povlastice i trebaju... svi samo povrsno gledaju na to sto branitelji,djeca bez roditelja ili udovice kao imaju...srz problema i nejednakosti stoji u samom regirstru branitelja...dok ga ONI skrivaju ko zmija noge dotad se narod svađa i zamjeraju jedni drugima... dok se s popisa nemaknu oni koji nisu zasluzili naziv branitelja do tad ce u visokim mirovinama,stipendijama te studentskim i ucenickim domovima uzivat oni koji dana rata nisu prosli... znam i previse ljudi koji su ostali bez roditelja, kojima je otac invalid i jedva krpaju kraj s krajem i nemaju stipendije i stosta drugo... kako bi se osjecali da 20god zivite bez oca s 900kn njegove mirovine a majka vam se bori s rakom, da vam je otac u kolicima a ima 3000kn mirovinu?? a vidite, djeca iz ta 2 primjera nisu dobili studentski dom niti stipendiju...i jos stotine takvih primjera, jel bi se i onda mjenjali s nama za povlastice, mirovine i stipendije??? s druge strane oni koji rata vidjeli nisu, i skrivaju se iza registra branitelja su ljudi kojima mirovina ili pak stipendija dode da bi otisli u shopping i kupili levis, replay ili diesel... uostalom, kad na ulici ili tv-u dode netko pa na sav glas se hvali on je branitelj, on nesto zasluzuje jer on je hrvatsku stvorio... znajte taj rata vidio nije... jer pravi branitelj danas ponosan je na ono sto je cinio stvarajuci hrvatsku, ali s tugom i ocajem ce vam uopce i priznati da je branitelj razmisljajuci o sutrasnjem danu i kako ce djeci kruh kupiti i starijem sinu za skolu priskrbiti...
  sumnjam da bi se za takvo sto itko htio mijenjati zato pustite iz svojih usta naziv BRANITELJ za ljude koji su obolili na ratistu a za one GNJIDE koji uzivaju bez dana rata s kojima se vi usporedujete jer imaju visoke mirovine i stipendije shvatite vise za svagda da branitelji nisu te da nazivajuci ih braniteljima vrijedate ljude koji su stvarno to i bili... prije nego ikoga pokusate usporediti sa sobom ili nekim drugim preispitajte se da li je BRANITELJ ili nije...JER LAKO JE UZETI ONO STO TI NE PRIPADA ALI JE PUNO TEZE PRIZNATI PRED SVIMA DA TO NE ZASLUZUJES... zato ih i kriju u zecjoj rupi i bjeze od objave registra branitelja ko vrag od tamjana... pozzz
 27. ogorčena13.03.2011. 22:55
  DJECA BRANITELJA TREBALABI IMATI SVE POVLASTICE USVEZI ŠKOLOVANJA A POSEBNO I ZAPOŠLJAVANJA-TADJECA SU ODRASTALA MNOGA IPO PODRUMIMA BEZ OČEVA KOJI SU BILI PORATIŠTIMA ZA RAZLIKU OD ONE DJECE KOJA SU IMALA SVOJE OČEVE PORED SEBE UTIM ISTIM PODRUMIMA-A ŠTA JOŠ ONI KOJI SU ZATO VRIJEME POBJEGLI UNJEMAČKU ZAŠTITILI OBITELJI VRATILI SE POKUPOVALI MIROVINI RADNA MJESTA SEBI IDJECI POKUPOVALI SVE MOGUĆE POVLASTICE-BRANITELJI AKO SU IMALI SREĆEDASE VRATE ŽIVI SARATIŠTA GUBE RADNO MJESTO DOLAZE U OBITELJ BOLESNI OD DRŽAVE NE ZAŠTIČENI - KAKO JE TOJ DJECI-JESU LI ZASLUŽILIPOVLASTICE-OTAC IM JE BIO HRVATSKI BRANITELJ-BRANIO JE DRŽAVU ZA TU DJECU KOJASU POKUPOVALA POVLASTICE I UŽIVAJU MUKU TI LJUDI ADJECA OD BRANITELJ I ONI SAMI KUPE MRVICE SVEGA TOGA I TO SU IM POVLASTICE!!!!!
 28. kanet14.03.2011. 14:53
  zanima me ima li dijete preminulog oca (koji ima status HRVI) povlastice kod plaćanja godišnje karte za ribolov (kopnene vode)? čula sam da postoji ali ne znam gdje se informirati. unaprijed zahvalna na svakoj informaciji.
 29. marija29.04.2011. 21:03
  branitelj hrvi sa utvrdenim statusom i datumom . preminuo prije datuma dali njegova obitelj ima pravo na dionice bez naplate . molim odgovor
 30. marija29.04.2011. 21:14
  branitelj hrvi 30 posto sa potvrdenim datumom i godinom ogranicen preminuo prije datuma ogranicenja. njegova djeca i obitelj nije imala dionice bez naplate . nije imala za pokop nista . nije imala stipendiju nikakve povlastice dobila je samo u tri sudska spora mirovinu. zanima me samo sto je sa dionicama bez naplate zvaki dan me zovu iz zagreba da im posaljem status hrvi . supruga nema ni oslobadanje participacije a u mirovine 100 posto nesposoban za rad za obiteeljsku mirovinu pozdrav
 31. marijana24.05.2011. 11:51
  E dragi prijatelji znali tko gdje se nalazi bilo koji od ovih ratnih zločinaca, bio bih mu jako zahvalan na informacijama!

  SDK Mostar Koncetracioni logor
  Ovaj logor je napravljen pred sami sukob bošnjačkih snaga sa HVO-om 1993 godine. Nalazio se točno u bivšem SDK trezoru u kojem se čuvao novac, preko puta poznate robne kuce Razvitak u istočnom dijelu Mostara. Ovaj logor prednjači nad drugima a razlog je nekažnjavanje ljudi koji su počinili zločine u ovom logoru nad hrvatskim stanovništvom. Visoki zapovijednici bošnjačkih snaga su odobravali osobno pred zatočenicima nehumane radnje i to navodno radi priznavanja podataka o crtama obrane,vojsci i tehnologiji te ljudstvu.  Zapovijednici

  1.Mirsad Ćupina
  2.Mirsad Handžar
  3.Mirsad Vražalica
  4.Hasan Memić
  Mirsad Ćupina je bio upravitelj logora u isto vrijeme dok je Arif Pašalić bio zapovjednik IV.korpusa Armije BIH. Dolaskom Sulejmana Budakovića zvanog "Tetak"na čelo IV.korpusa ABiH upraviteljom logora postaje Mirsad Handžar.

  Tjekom 9 mjeseci zatočeništva zatočenike su nadzirali,tukli,maltretirali,vodili na prisilni rad, ranjavali ubijali... logoraški-čuvari-pripadnici vojne policije

  Zapovijednici straže

  1.Slobodan Marić
  2.Huso Oručević
  3.Edin Tanović"Tana!
  4.Mirsad Zekić

  Stražari

  1.Adis Batlak"Dado"
  2.Nusret Beatović
  3.Mili Čišić
  4.Alija Gušić
  5.Jakirević
  6.Jelovac
  7.Slađan Medić
  8.Senad Oručević
  9.Zijo Oručević"Zike"
  10.Nešo Rađenović"Toša"
  11.Haso Stupica
  12.Hamid Šunje"Hamo"
  13.Tomić
  14.Himlo Toporan
  15.Alen Katica iz Jasenice kod Mostara
  16.Enver"Bosanac"
  17.Hamza
  18.Nezir
  19.Nezir"Bosanac"
  20.Smajo
  21."Beli"
  22."Cigo"
  23."Faki"
  24."Lešo"
  25."Lija"
  26."Pajka"
  27."Šok"
 32. MARIJANA HERŠAK28.09.2011. 11:58
  PUNO POVLASTICA ZA KOJE BRANITELJI NEZNAJU JER SE NE PROVODE,A NAJVEČE POVLASTICE U HR UŽIVAJU SRBI OD STABENIH ZBRINJAVANJA DO ZAPOŠLJAVLJANJA....MI HRVTSKI NAROD SMO GRAĐANI DRUGOG REDA....
 33. toma03.01.2012. 20:43
  dali sva djeca zatočenih branitelja imaju pravo na dječiji doplatak bez obzira na primanja u obitelji
 34. toma03.01.2012. 20:44
  dali sva djeca zatočenih branitelja imaju pravo na dječiji doplatak bez obzira na primanja u obitelji
 35. toma03.01.2012. 20:44
  dali sva djeca zatočenih branitelja imaju pravo na dječiji doplatak bez obzira na primanja u obitelji
 36. mirnaos16.02.2012. 10:12
  pitanje- TKO IMA PRAVO NA OSLOBADJANJE, POREZA, CARINE ILI ŠTO VEĆ, PRI KUPOVINI AUTOMOBILA????I I ŠTO JE POITREBNO URADITI OSOBI KOJA ISPUNJAVA UVJETE , DA BI OSTVARIO TO PRAVO. HVALA!
 37. sayonara26.11.2012. 21:46
  Odredba Zakona o braniteljima o prednosti upisa u obrazovne ustanove je odavno ukinuta, što možete provjeriti na službenoj stranici Ministarstva branitelja.
 38. 24hourloanservice20.12.2013. 10:13
  Dobrodošli na 24hour zajam usluga

  Jeste li pokušali dobiti kredite od banaka , bez uspjeha ? Hitno treba novac kako bi se iz duga ? Treba novac za proširenje ili osnivanje vlastitog posla ? Dobiti zajam od jednog od britanskih vodećih kredita tvrtkama . 24hour zajam usluga je jedan od najvećih osigurani krediti poduzećima u Velikoj Britaniji i naše prijateljske i iskusnog osoblja su u stanju obraditi Vaš zahtjev brzo i učinkovito . Možete posuditi više od bilo rok od 1 do 25 godina i posuditi bilo koji iznos od £ 2000 na £ 50.000.000,00 za bilo koju svrhu .

  Vrste kredita koje nudimo uključuju :

  Osobni zajmovi
  Kratkoročni krediti
  Debt consolidation krediti
  online krediti
  Brzi krediti
  Bilo nenamjenskih kredita
  uvjeti kreditiranja
  Loše kredit krediti
  jeftini kredit
  Nepovoljno kredit krediti
  Početna kredita
  Loše kreditne probleme
  osiguran zajam

  Uz nisku kamatnu stopu od 3 % na sve dijelove svijeta . Aplikacija je dostupna za podnositelje zahtjeva koji imaju 18 godina i više .

  Za više informacija , obratite se putem e-maila : 24hourloanservice@gmail.com
  pozdravi
  Larry Fox
Dodaj komentar

Molimo, prijavite se ili registrirajte kako biste komentirali. Hvala.

POSLJEDNJE VIJESTI IZ RUBRIKE

29.08.

Udruga "Franak" kontrira HUB-u

Udruga "Franak" osvrnula se na priopćenje Hrvatske udruge banaka, vezano uz prilog objavljen na HRT-u o odbijanju banaka da se nagode nakon presude u slučaju "Franak"

29.08.

Pukla ljubav HDZ-a i udruge "U ime obitelji"?

Obiteljaši se nalaze pred velikim političkim izazovom. Ako ne uspiju prikupiti 450 tisuća potpisa, to će značiti da oni bez HDZ-a nisu relevantan politički čimbenik

28.08.

Iz zdravstvenog odgoja lete "neprihvatljivi izrazi"

Resorni ministar Vedran Mornar očito smatra da je neke teme, ako su sporne, bolje izostaviti, a djeci ponuditi druge informacije

28.08.

Humanitarna pomoć završila na divljem deponiju

Komunalni redari Grada Novog Vinodolskog utvrdili su da je na dvjema hrpama odbačenih predmeta, i to u vrećama, najviše - odjeće i obuće

27.08.

"U ime obitelji" u pohodu na novi referendum

Referendumom bi se uredilo izborno zakonodavstvo. Na upit o sličnoj inicijativi nevladine udruge GONG, Željka Markić je pozvala GONG da im pomogne u informiranju birača

27.08.

Za 6.000 kućanstava grijanje upola jeftinije

Objekti koji su u procesu legalizacije ne mogu konkurirati za državnu subvenciju. Prednost imaju kuće građene do 1987. godine, jer imaju loš(ij)u toplinsku zaštitu

27.08.

"Radio Šibenik" nakon 54 dana prekinuo štrajk

Radnici očekuju da im do 15. rujna budu podmirena dugovanja za lipanj i srpanj. U protivnom, već 16. rujna mogu u novi štrajk, zbog tri neisplaćene plaće

Dokukino
Superknjižara
Info most
Info most