Foto: Facebook<br>Foto: Facebook
CROSOL je osnovan s ciljem prenošenja iskustva djelovanja hrvatskih organizacija civilnog društva građanima diljem svijeta koji se suočavaju sa sukobima, kršenjima ljudskih prava ili humanitarnim katastrofama.

Novoosnovana Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CROSOL) održala je danas, 19. rujna konferenciju za medije pred Kućom Europe na kojoj je predstavila svoj rad, osvrnula se na predlaganje Nevena Mimice za povjerenika EU-a za politike razvojne suradnje te na trenutnu represiju mađarske vlasti prema organizacijama civilnog društva u toj zemlji.

Predsjednik CROSOL-a Gordan Bosanac pojasnio je da je Platforma osnovana s ciljem prenošenja iskustva djelovanja organizacija civilnog društva iz Hrvatske iz vremena rata, poraća i tranzicije građanima diljem svijeta koji se suočavaju sa sukobima, kršenjima ljudskih prava ili humanitarnim katastrofama. Cilj CROSOL-a je i monitorirati hrvatsku i europsku vanjsku politiku u segmentima međunarodne suradnje.

Platforma smatra da je resor razvojne suradnje koji Hrvatska može dobiti vrlo vrijedan, kako u etičkom, tako i u novčanom smislu. Naime, Europska unija je najveći donor razvojne pomoći u svijetu, a Hrvatska tu svojim iskustvom može uvelike pridonijeti, s obzirom da je do nedavno i sama bila primateljica razvojne pomoći.

Platforma smatra da je resor razvojne suradnje koji Hrvatska može dobiti vrlo vrijedan, kako u etičkom, tako i u novčanom smislu. Naime, Europska unija je najveći donor razvojne pomoći u svijetu, a Hrvatska tu svojim iskustvom može uvelike pridonijeti

Marina Škrabalo, članica Upravnog odbora CROSOL-a istaknula je da se Hrvatska sa svojim tranzicijskim iskustvom može istaknuti unutar EU-a kao zemlja koja razumije probleme oružanih sukoba i post-konfliktnog razvoja društva te time imati važnu ulogu u politikama razvojne suradnje EU-a.

"Očito se u našoj javnosti ne zna da se radi o važnoj politici 'teškoj' 900 milijardi eura. Očekujemo da će g. Mimica, sa svojim raznolikim iskustvima koje uključuju i međunarodne trgovinske odnose, ali i djelovanje na izgradnji društva nakon konflikta, kvalitetno raditi na progresivnoj politici razvojne suradnje koja nužno treba utjecati na niz drugih politika EU-a, i to u uskoj suradnji s ministricom vanjskih poslova", rekla je ona.

Sanja Sarnavka je u ime CROSOL-a apelirala na hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu i na Vladu RH da ne ignoriraju grubo kršenje ljudskih prava i gušenje civilnih sloboda u Mađarskoj te je podijelila pismo solidarnosti s mađarskim kolegama. Od hrvatskih zastupnika u EU-parlamentu CROSOL je zatražio da ne daju podršku izboru mađarskog kandidata Tibora Navracsicsa za povjerenika za obrazovanje, kulturu, mlade i građanstvo.

Upravo je Navracsics prije nekoliko godina, tada u svojstvu ministra pravde i javne uprave, igrao važnu ulogu u donošenju i dopunama novog mađarskog ustava koji sadrži niz problematičnih odredbi iz perspektive ljudskih prava, kao što je ograničenje slobodnog nastana (što je direktno utjecalo na povredu prava Roma), doživotnu kaznu bez mogućnosti pomilovanja, zaštitu života od začeća ili pak nemogućnosti ocjene ustavnosti propisa donesenih dvotrećinskom većinom.

Građani i građanke, kao i organizacije koje žele pokazati svoju solidarnost i dignuti glas protiv represije u Mađarskoj to mogu učiniti putem ovog linka.

<
Vezane vijesti