Bruxelles: O bilateralnom "screeningu za poglavlje okoliša izvještava Ljiljanka Mitoš Svoboda, predstavnica NVO-a u radnoj grupi pregovarača za okoliš


PRIOPĆENJE ZA MEDIJE I JAVNOST
Bruxelles, 18. svibnja, 2006.
Radna grupa za poglavlje 27. Okoliš, koja je dio pregovaračkog tima za
pridruživanje Hrvatske u Europsku Uniju, završava bilateralni ,
dubinski pregled, u Bruxellesu, koji je počeo 15. svibnja 2006. Tema ovog,
takozvanog "dubinskog proučavanja", odnosi se na usklađivanje i
transponiranje EU direktiva o okolišu u hrvatsko zakonodavstvo.
Tijekom intenzivnih petodnevnih razgovora članova Radne grupe za poglavlje
Okoliš, koju vodi dr. Nikola Ružinski i članova Europske komisije zadužene
za pitanja okoliša, predvođeni gosp. Davidom Dalyem, obrađeno je više od 100
europskih direktiva i uredbi paralelno s hrvatskim zakonskim okvirom, kojima
se regulira i određuje politika zaštite okoliša u Hrvatskoj. Održano je 65
prezentacija, a u screeningu je učestvovalo 80 predstavnika različitih
institucija iz Hrvatske.
Članovi Europske komisije posebno su bili zainteresirani za pitanja vezana
za gospodarenje otpadom te za mehanizam rada i strukturu Ministarstva
zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH. Hrvatski su
okolišni pregovarači dali iscrpna obrazloženja i argumente, koji pokazuju i
garantiraju vrlo brz napredak Hrvatske u uvođenju europskih okolišnih
standarda u civilni i gospodarski sektor.
Članovi Europske komisije s posebnom pažnjom su pratili rezultate, koje je
MZOPU postiglo u procesu transponiranja EU Direktive o otpadu, te primjeni
Zakona o otpadu i pripadajućih pravilnika. Podržavajući ambiciozni plan i
program kojim Hrvatska do kraja 2006. godine želi realizirati sve preduvjete
za pravilno i održivo gospodarenje otpadom, članovi EU komisije pozvali su
hrvatsku Radnu skupinu za poglavlje Okoliša da se uključe u konzultacije oko
izrade novih direktiva EU kao i druge oblike suradnje koje za sada imaju
samo zemlje EU članice, a radi ostvarivanja mogućnosti različitih oblika
tehničke pomoći.
Inače, hrvatska Radna grupa za poglavlje Okoliš, koju čine predstavnici
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za
zaštitu prirode iz Ministarstva kulture, Zavoda za zaštitu prirode, Uprave
za vode iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i
Hrvatskih voda, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Agencije za
posebni otpad, Hrvatske agencije za zaštitu okoliša, Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske gopodarske komore, Zavoda za
javno zdravstvo, Uprave za zaštitu i spašavanje RH, te ekoloških udruga,
radila je i na EU direktivama s područja civilne zaštite, zaštite prirode,
zaštite životinja, CITES-a, pitanja tržišta nafte i naftnih derivata,
zaštite i gospodarenja vodama, s naglaskom na Europsku direktivu o vodi,
pitanjima vezanim za smanjenje emisija u zrak, informiranja javnosti i
položaju Hrvatske u pitanjima oko Kyoto protokola.
Iz Bruxsellesa izvjestila
Ljiljanka Mitoš Svoboda, predstavnica NVO-a u radnoj grupi pregovarača za
okoliš
------------
Osjecki zeleni
www.zeleni.hr