H-Alter
 Čelnice Ženske mreže Hrvatske izrazile su zabrinutost zbog, kako kažu, činjenice da se u ovoj izbornoj kampanji uopće ne spominju politička participacija žena i teme iz ženske svakodnevice

Ovo je kampanja s najmanje ženskih tema od 1995., rekla je koordinatorica Mreže Bojana Genov, koju posebno zabrinjava to što u SDP-ovu izbornom timu nisu žene s kojima su udruge do sada dobro surađivale.
To je posebno zabrinjavajuće kad se uzme u obzir da je SDP stranka koja je do sada imala barem žensku kvotu
, kazala je Genov. Ocijenila je da stranke ne pričaju o konkretnim programima, da je javnost obasuta informacijama o tome koji je političar na dijeti i tko mu radi styling, te da se kampanja pretvara u magličasti oblak u kojem će se izgubiti sve bitne teme.
Najavila je da će aktivistice Ženske mreže po terenu dijeliti promotivni materijal koji će žene upozoriti da nema nevažnih izbora, te da se na izborima ne ocjenjuje izgled političara. Predstavnica udruge Domina iz Splita Mirjana Kučer izvijestila je da je Ženska mreža izradila upitnik koji će poslati svim političkim strankama. Upitnik sadrži pitanja koja najčešće muče korisnice ženskih udruga, a Mreža očekuje da će se stranke o tim pitanjima očitovati u razumnom roku. Kučer je objasnila da udruge strankama žele skrenuti pozornost na čitav niz neodgovorenih pitanja, poput potrebe sustavnog, umjesto interventnog financiranja skloništa za žene žrtve nasilja i osnivanja ministarstva za žene. Udruge, među ostalim, od stranaka traže i da se očituju o ugovoru s Vatikanom, koji smatraju preprekom za dostupan i besplatan abortus, ali i o pristupanju Hrvatske NATO savezu. Genov je objasnila da se Ženska mreža protivi ulasku Hrvatske u NATO, jer smatra da bi viša proračunska davanja za vojsku značila manje novca upravo za žene.
Mislimo da bi minimum pristojnosti bio raspisivanje referenduma za NATO
, rekla je. Predstavnica lezbijske udruge Kontra Sanja Juras ocijenila je, pak da važeći Zakon o istospolnoj zajednici diskriminira te homoseksualne, biseksualne i transrodne osobe, zatraživši da se istospolnim parovima omogući sklapanje braka i posvajanje djece. Čelnice udruga istaknule su da će o odgovorima na ta pitanja ovisiti i njihov stav u izbornoj kampanji, odnosno što će sugerirati ženama na terenu.