karamarko_norval.jpg

U subotu 13. lipnja u Hrvatski društveno-kulturni centar u kanadskom Norvalu organizira svečanu večeru s gostujućom političkom zvijezdom iz Domovine: šefom HDZ-a i, nadaju se, budućim vlastodršcem Tomislavomom Karamarkom. Kao što je već javio Jutarnji list, dan kasnije Karamarko će prisustvovati i "pikniku Sv. Ante".

Bit ćemo posve otvoreno zlobni i spomenut ćemo mogućnost da je ovdje riječ o obnovi "prijateljskog suživota" između jugoslavenskih obavještajnih službi iz najranijih devedesetih i hrvatske političke emigracije. Tada je, sjetimo se, poveća skupina ultradesničara, a među njima i norvalovaca, kojima ranijih desetljeća nije bio moguć ulaz u Jugoslaviju niti dobivanje jugoslavenskog državljanstva, dobila ulazne papire i sudjelovala na, danas već mitskom, Prvom općem saboru HDZ-a u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Sabor je bio održan u veljači 1990. godine, nepuna tri mjeseca prije prvih parlamentarnih izbora, a zbivanja na njemu dala su snažan zamah HDZ-u u osvajačkom pohodu na jugoslavensku federalnu republiku Hrvatsku.

Kasniji komentari išli su za tim da pokažu kako je SDB dopustio ulazak ultradesnici upravo zato da ju "napakira" HDZ-u, odnosno da pokaže političko opredjeljenje te stranke u njegovu pravom svijetlu. U Hrvatsku su, pa ubrzo potom i u vodeće redove HDZ-a, i na rukovodeća mjesta u državi, tako ušli Gojko Šušak, Ante Beljo, Ivica Mudrinić, Stipe Hrkać, Dominik Filipović, Ivan Kapular, Marin Sopta, Marijan Petrović, Ratko Ferenčić... Sam Tuđman u nekoliko je navrata posjetio Norval, počevši s obilascima još prije osnivanja stranke koja je obilježila zadnjih četvrt stoljeća naših života. Kanadski su mu iseljenici, name, u velikoj mjeri financijski pomogli pri osnivanju HDZ-a, a nakon uzvika "Imamo Hrvatsku!" financijska pomoć dijaspore više mu, znamo, niti nije bila potrebna.

Ne treba se bojati da kanadska politička dijaspora neće financijski i na sve druge načine pomoći i Karamarku u obnovi "duhovnog zajedništva domovinske i iseljenje Hrvatske" Tuđman) , bez obzira na najvnovije "objede" da je ovaj imao prste (i) u jugoslavenskoj obavještajnoj službi. Karamarko i u ovom dijelu svojega poslovanja kopira Franju Tuđmana; kad i ako osvoji vlast, doznat ćemo kakve je koncesije ovoga puta ponudio pripadnicima političke emigracije i njihovoj domovinskoj rodbini.

<
Vezane vijesti