Aktivisti Zelene Akcije organizirali su akciju ispred centrale HYPO Grupe u kojoj se održavala godišnja konferencija dioničara INA-e. Transparentima i lecima upozorili su dioničare da ostvaruju profit u kompaniji koja se ne drži ekoloških standarda, ugrožava zdravlje ljudi i izaziva klimatske promjene.

Aktivisti su ispred ulaska u konferencijsku dvoranu HYPO Grupe u Slavonskoj aveniji razvili transparente i dijelili letke u kojima pozivaju dioničare da izvrše pritisak na upravu INE oko ekoloških pitanja. Kako bi vam savjest bila mirnija, zahtjevajte od uprave INE odlučniji program smanjenja zagađenja okoliša i početak zamjene nafte i plina obnovljivim izvorima energije, stoji u letku.

zelena5_1.jpg

Činjenica je da je nemoralno ostvarivati profit dok nisu ispunjene sve zakonske odredbe za zaštitu okoliša, a i u kontekstu klimatskih promjena, INA bi trebala razmatrati supstituciju nafte i plina obnovljivim izvorima energije, rekao je Toni Vidan, organizator akcije. Letke je od aktivista uzelo tridesetak dioničara, većina ih je reagirala pozitivno, a jedan od dioničara je najavio da će pred skupštinom postaviti pitanja koja se problematiziraju u letku. Ostali prolaznici, uglavnom zaposlenici HYPO Grupe na prisutnost aktivista reagirali su ravnodušno, no mogli su se načuti neki komentari ili dobacivanja, poput Baš su simpatični! ili Sutra dobivam novi auto!

zelena4.jpg

Zelena akcija poziva dioničare i na zaustavljanje iritantne medijske kampanje kojom se INA, iako je najveći zagađivač u Hrvatskoj, pokušava prezentirati kao ekološki odgovorna kompanija koja 'uči od prirode'!
Dok se pažnja dioničara ispred ulaska u dvoranu pokušala privući lecima, druga skupina aktivista uspela se na požarne stube na sjevernoj strane zgrade, gdje je izvjesila veliki transpatent KlimINAl. Tako se s pročelja korporacojskog sjedišta desetak minuta viorio transparent vidljiv s najprometnije avenije u gradu.

zelena3.jpg

Akcija je prekinuta dolaskom službenika HYPO Centra i zašitara koji su zamolili aktiviste da se udalje s privatnog posjeda jer za okupljanje nemaju dozvolu, pa će u protivnom biti prisiljeni pozvati policiju. Današnju akciju ocjenjujem uspješnom jer se nadam da smo sadržajem letaka i svojim prisustvom uspjeli barem malo senzibilizirati dioničare, rekao je Vidan.

zelena2.jpg
<
Vezane vijesti