Rok za prijavu je 9. travnja 2012.

Centar za ženske studije poziva sve zainteresirane na prijavu za obrazovni program/trening, Klinika za sprječavanje diskriminacije koji se održava unutar projekta AD ACTE - Anti-discrimination ACtions towards equality of women and men.

ako želite znati zašto je spolna diskriminacija najčešći oblik diskriminacije

ako želite saznati što je to višestruka diskriminacija

ako su vam iskustveni rad i volontiranje važni u samoobrazovanju

ako nedovoljno znate o etničkoj pripadnosti i vjeri kao temelju diskriminacije

ako vas zanimaju mehanizmi za sprječavanje diskriminacije

ako želite upoznati rad nevladinih organizacija koje promiču ljudska prava,

prijavite se na trening Klinika za sprječavanje diskriminacije u organizaciji Centra za ženske studije.

Uvjeti sudjelovanja na treningu

završena srednja škola, poslana prijava uz motivacijsko pismo te spremnost na sudjelovanje u cjelovitom programu od travnja do srpnja 2012.

Što prijava treba sadržavati?

ime, prezime, zanimanje i podatke za kontakt (adresu stanovanja, e-mail i broj telefona)

kratak životopis osobe koja se prijavljuje

motivacijsko pismo veličine 1-2 kratice teksta s obrazloženjem zašto želite sudjelovati na treningu

Prijave za sudjelovanje na treningu Klinika za sprječavanje diskriminacije treba poslati

e-mailom na adresu ad-acte@zenstud.hr do 9. travnja 2012. godine.

Odgovore na upite možete dobiti i telefonom na broj 48 72 406. Kontakt osoba je Jasminka Pešut. Više o projektu AD ACTE pogledajte na http://zenajevise.net/.

Više o klinici:

Trening/obrazovni program: Klinika za sprječavanje diskriminacije

Voditeljica: Snježana Vasiljević
Izvoditelji: Mario Vinković i Ivana Radačić

Daje uvid u različita istraživačka pitanja i perspektive na području jednakosti, raznolikosti i antidiskriminacije. U središtu modula su različiti koncepti diskriminacije i antidiskriminacijske javnopolitičke mjere. Razmatranje diskriminacije uključivat će i višestruku diskriminaciju, a poseban naglasak stavit će se na razmatranje oblika diskriminacije koji za temelje imaju spol, rasu, etničku pripadnost i vjeru. U modulu će se posebna pažnja posvetiti feminističkim pristupima diskriminaciji te pitanju ženskih ljudskih prava u međunarodnom pravnom poretku, kao i uvidima u izvaninstitucionalne prakse u zaštiti od diskriminacije, osobito one temeljem spola i/ili etničke pripadnosti.

Cilj je treninga/obrazovnog programa
Podići svijest polaznica o raširenosti i štetnosti diskriminacije, upoznati ih s važećim zakonima i mogućnostima postojeće pravne zaštite kao i direktne zaštite od diskriminacije u okviru organizacija civilnog društva. Isto tako, namjera je poticati njihovo kritičko razmišljanje uz povezivanje teorijskih pitanja i vlastitih iskustvenih znanja te dati osnovni uvid u uzroke predrasuda, stereotipa i diskriminacije, ali i uvid u različite mjere socijalne politike na tom području (na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini), kao i u posljedice diskriminacije na pojedinca/pojedinku i zajednicu. Polaznice će steći znanja o uzrocima diskriminacije te će dobiti mogućnost povezivanja naučenog s osnovnim iskustvenim uvidima u antidiskriminacijske mehanizme i prakse.

Tematske cjeline:
1. Diskriminacija - pojam, sadržaj i oblici 2. Teorije i koncepti jednakosti 3. Feministički pristupi diskriminaciji 4. Ženska ljudska prava u međunarodnom pravnom poretku 5. Diskriminacija na tržištu rada 6. Socijalna politika i tržište rada (osvrt na rodnu i rasnu diskriminaciju) 7. Pojam i sadržaj višestruke diskriminacije

Način rada
Program čine dva međusobno povezana dijela, teorijski i praktični. Teorijski se dio odvija sedam tjedana, a čine ga 7 dvosata i 2 radionice. Praktični dio sastoji se od 20 sati volonterskog rada u nekoj od nevladinih organizacija koje se bave zaštitom od diskriminacije.

Dinamika i vrijeme odvijanja
Predavanja će se odvijati jednom tjedno, ponedjeljkom, počevši od 16. travnja 2012. Program je besplatan.