Foto: WikiFoto: WikiProšla su tri i pol mjeseca od stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o potrošačkom kreditiranju. "Banke su još uvijek u zimskom snu, a većina dužnika nije potpisala nove ugovore ili dopune ugovora u Zakonom zadanom roku, već isključivo samo izjave o prihvaćanju konverzije", ističu iz Udruge kreditnih dužnika (KREDA).

Napominju kako 25. siječnja ističe mjera zamrznutog tečaja 6,39. Ako Vlada ne donese mjeru daljnjeg fiksiranja tečaja franka, dužnici koji još nisu imali mogućnost  konvertirati kredite iz švicarskog franka u eurske, plaćati će veće anuitete.

"Dužnici Hypo banke javljaju da im se već sada ne računaju rate po zaštićenom tečaju. U bankama u kojima se anuiteti naplaćuju po zamrznutom tečaju, ali se ipak knjiže po trenutnom, nejasno je hoće li se nastala razlika pripisati glavnici", stoji u priopćenju udruge.

Pitaju se i gdje je i što radi Hrvatska narodna banka i guverner Vujčić te hoće li se situacija razvijati na način da će banke zavlačiti potpisivanje aneksa ugovora do formiranja nove Vlade i formiranja kvoruma sudaca Ustavnog suda? Ili će banke ipak, iako su već u prekršaju, poštovati zakonske odredbe?Upozoravaju kako HNB ignorira nezakonito poslovanje banaka, a dužnike upućuju na preskupe i preduge privatne parnice

Nakon pregleda dostavljenih izračuna konverzije, KREDA može samo konstatirati da je kriminalan. "Korištene kamatne stope su samovoljno određene od strane banaka, naravno na štetu dužnika. KREDA je javno objavila ponudu jedne od banaka u kojoj je jasno vidljivo da je dužnicima zaračunavala i do gotovo 2% veću kamatnu stopu u odnosu na stvarnu. Usprkos javnoj objavi dokumenta i prigovora oštećenih i još jednom prevarenih dužnika, banka je slala odbijenicu na prigovor."

Dodaju i kako dužnici koji jesu izvršili konverziju nisu izjednačeni s ostalim dužnicima po pitanju prava na tužbu za jednostranu promjenu kamatnih stopa. Naime, presudom Vrhovnog suda jednostrana promjena kamatnih stopa je proglašena ništetnom.

Svaki dužnik ima pravo potraživati sudskim putem od banke povrat nezakonito stečenih sredstava jednostranim promjenama kamatnih stopa. Dužnici koji su konvertirali kredit u aneksu ugovora o konverziji potpisuju promjene kamatnih stopa u euru po jasno naznačenim periodima što se tumači kao pristanak na svaku pojedinačnu kamatnu stopu jer su ih tako taksativno nabrojane i potpisali.

Pomaka na bolje nema ni za žrtve austrijskih Raiffeisen Zadruga, iako su zakonom njihovi ugovori proglašeni ništetnima. Usprkos navedenoj zakonskoj odredbi, takvi ugovori još uvijek nisu poništeni pod izlikom da odredba ne može djelovati retoraktivno.Ako Vlada ne donese mjeru daljnjeg fiksiranja tečaja franka, dužnici koji još nisu imali mogućnost konvertirati kredite iz švicarskog franka u eurske, plaćati će veće anuitete

"U tom slučaju, očito je da je Zakon služio samo u predizborne svrhe jer ukoliko se ne mogu poništiti postojeći ugovori s RBA zadrugama, odredba je potpuno besmislena i nepotrebna", navodi se u priopćenju.

Upozoravaju kako HNB ignorira nezakonito poslovanje banaka, a dužnike upućuju na preskupe i preduge privatne parnice. Smatraju kako potpuno svjesna da banke krše mnoge odredbe zakona, HNB bankarima daje krila u neetičkom postupanju jer godinama služi kao produžena ruka Hrvatskoj udruzi banaka, umjesto da bude regulator.

KREDA poziva HNB, a posebice guvernera Vujčića da "počne aktivno raditi svoj posao ili da podnese ostavku i prepusti mjesto onima koji znaju i žele raditi u interesu svih građana Republike Hrvatske".

<
Vezane vijesti