Foto: wikipediaFoto: wikipediaPrije donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju jedini način da dužnici u švicarskim francima dobiju povrat preplaćenih kamata su bile privatne tužbe, koje su dužnici počeli povlačiti nakon donošenja zakona. Sada banke traže da dužnici podmire sudske troškove, iako su banke proglašene krivima.

Pravomoćnom presudom Visokog trgovačkog suda (Pž-7129/13-4) promjene kamatnih stopa u kreditima s valutnom klauzulom u CHF proglašene su ništetnima jer su banke "povrijedile kolektivne interese i prava potrošača, korisnika kredita zaključujući ugovore o kreditima, koristeći u istima, ništetne i nepoštene ugovorne odredbe u ugovorima o potrošačkom kreditiranju - ugovorima o kreditima, na način da je ugovorena redovna kamatna stopa koja je tijekom postojanja obveze po ugovorima o kreditima promjenljiva u skladu s jednostranim Dužnici, iscrpljeni višegodišnjom borbom s CHF-om, ponovo su dovedeni pred velike troškove zbog nedorečenog zakona i pohote banakaodlukama i drugim internim aktima tuženika, a da prije zaključenja i u vrijeme zaključenja ugovora tuženici kao trgovci s korisnicima kreditnih usluga kao potrošačima nisu pojedinačno pregovarali niti ugovorom utvrdili egzaktne parametre i metodu izračuna tih parametara koji utječu na odluke tuženika o promjeni stope ugovorene kamate, a što je imalo za posljedicu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana utemeljenu na jednostranom povećanju kamatnih stopa, a sve na štetu potrošača…"

Udruga Kreditnih dužnika – KREDA ističe da su unatoč takvoj presudi dužnici svoje pravo na povrat preplaćenih kamata mogli ostvariti samo privatnom tužbom koju je velik broj dužnika u konačnici i pokrenuo te su prvostupanjski sudovi donijeli nekoliko desetaka presuda u korist dužnika. No, u međuvremenu se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju koji donekle rješava i problem preplaćenih kamata za kredite koji su obuhvaćeni konverzijom. Dužnici svjesni te činjenice povlače tužbe za kamate, ali tužene banke sada traže naknadnu svih sudskih troškova iako su po presudi Visokog trgovačkog suda krive i pored toga što bi dužnici od njih imali pravo potraživati i zatezne kamate.

"Tim potezom su dužnici, iscrpljeni višegodišnjom borbom s CHF-om, ponovo dovedeni pred velike troškove zbog nedorečenog zakona i pohote banaka. Dužnici su u ovakvu situaciju dovedeni protiv svoje volje, isključivo lošom primjenom kao i donošenjem nedorečenog Zakona", navode iz udruge KREDA te ističu kako je znakovita šutnja građanskih i prekršajnih sudova koji kao da namjerno nisu donosili presude prije donošenja zakona.

<
Vezane vijesti