turizam_dubrovnik_mk.jpgTrodnevni program javnog predstavljanja platforme "Kritički turizam 1: fokus Jadran" održat će se u petak i subotu, 22. i 23. studenog, u Dubrovniku, te dan kasnije, 24. studenog, u Korčuli.

Kritički turizam 1: fokus Jadran (Dubrovnik i Korčula)

Dubrovnik
22. 11., 17 - 19 h, Art radionica Lazareti, Frana Supila 8
23. 11., 11 - 12 h, mobilni paviljon Nomad, park na Pilama

Korčula
24. 11. 11 - 13 h, Gradski kotar, Trg Sv. Justine 13
24. 11. 13 - 13. 30 vođena šetnja

Javno predstavljanje platforme Kritički turizam 1: fokus Jadran je trodnevni program u Dubrovniku (22. i 23.11.) i Korčuli (24. 11.) kojim se predstavljaju umjetničke re/prezentacije i kritičke interpretacije ove teme, aproprirajući klasični turistički model toura-vođenog obilaska i koristeći ga kao sredstvo za komentiranje i kritiziranje dominantnih društveno-kulturnih i političko-ekonomskih praksi, stavljajući naglasak i usmjeravajući pogled prema etikama, poetikama i politikama prostora, kao i prema nužnosti otpora.

Suradnička platforma Kritički turizam 1: fokus Jadran za kritički turizam koju čine Apoteka – Prostor za suvremenu umjetnost, Vodnjan, siva) (zona - prostor medijske i suvremene umjetnosti, Korčula i Placa, kolektiv za istraživanja o prostoru iz Dubrovnika usmjerena je prema modeliranju interdisciplinarnog kritičkog diskursa koji otvara goruće pitanje monoekonomije turizma u Hrvatskoj, te njenih posljedica na kulturni, socijalni i prostorni razvoj.

Nositelj projekta: siva) (zona – prostor suvremene i medijske umjetnosti, Korčula, u suradnji s Apoteka – prostor za suvremenu umjetnost - Vodnjan, Placa – kolektiv za istraživanja o prostoru - Dubrovnik.

Opširnije:
http://sivazona.hr/