medijska_politika_naslov.jpgMinistarstvo kulture u Narodnim novinama objavilo je natječaj za zapošljavanje dvoje zaposlenika na pozicijama u Samostalnom sektoru za medije. Uz zapošljavanje na neodređeno vrijeme, traže se načelnik/ca tog Sektora i voditelj/ica Službe za medije i audiovizualne djelatnosti u Samostalnom sektoru. Natječaj je objavljen 12. lipnja, 14. u tiskanom izdanju Narodnih novina, a rok za prijavu je osam dana.

Za načelnika treba imati završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – iz područja društvenih ili humanističkih znanosti; istaknute rezultate u području od značaja za rad državnog tijela; najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; znanje engleskog jezika, rada na osobnom računalu i položen državni stručni ispit.

Za poziciju voditelja Službe za medije i audiovizualne djelatnosti, koji funkcionira unutar Sektora, kriteriji su isti, osim jednoga - o "istaknutim rezultatima u području od značaja za rad državnog tijela".

Mogu se javiti i oni koje nemaju prethodno položen državni stručni ispit, ali su ga u zakonskom roku dužne položiti nakon prijema u državnu službu. Obavezan je probni rad od tri mjeseca.

Natječaj možete pogledati ovdje.