azilanti.jpgJoš uvijek je aktualna, iako pomalo maknuta na margine hrvatske javnosti, tema imigranata i azilanata. Potrebno je i dalje senzibilizirati javnost o problematici tražitelja azila te stoga 19. travnja u 18 i 30 sati u Kaaribu Kaawa (Ozaljska 34) pričamo priče o inkluziji onih koji nisu rođeni u Hrvatskoj, a pokušavaju izgraditi život u našoj zemlji.

Dijana Kocijan, volonterka Centra za mirovne studije i Petra Šarin, donedavna volonterka, zajedno s jednim tražiteljem azila uvest će vas u (ne)prilike života azilanata u Hrvatskoj.

Događanje će se odvijati kroz 2 dijela:
1. Mitovi i tabui
2. Iskustva života u Hrvatskoj