Rok za prijavu je 15.4.2012.

Više o natječaju za udruge civilnog društva kojim se želi potaknuti snimanje filmova na temu ljudskih prava, saznajte ovdje.