esdw2020.jpgEUSEW2020 vas poziva da se prijavite za EU nagrade za održivu energiju! Fokusira li se vaš rad na čistu, održivu i obnovljivu energiju? Vjerujete li da vaš projekt zaslužuje paneuropsko priznanje? Tijekom Europskog tjedna održive energije (EUSEW) od 22. do 26. lipnja 2020., slavit će se izvanredni projekti zbog svoje inovativnosti i učinka. Rok za prijavu je 27. siječnja 2020.

Više informacija o natječaju i prijavama pronađite ovdje.