Nagrada za haiku Vladimir Devide raspisala je natječaj za haiku poeziju na engleskom jeziku. Na natječaj se prijavljuje jedan rad, a rok za prijavu je 1. ožujka.

Nagrada će biti proglašena na LibrAsia internacionalnoj konferenciji,koja će se održati u Osaki, u svibnju 2011. Na natječaj se šalje jedan haiku rad na engleskom jeziku, a odluku o nagradama i pohvalama donijet će Dr. Dragutin Štambuk, veleposlanik RH u Japanu i Koreji.Natječaj je otvoren do 1. ožujka, a haiku na engleskom jeziku šalju se na adresu: librasia@iafor.org.Nagrađeni i odabrani radovi bit će otisnuti u monografiji i na internetskim stranicama.Više o natječaju - ovdje.