Rok za prijavu je 31. listopada.

U skladu s godišnjim planom programa EaSI (Europski program za zapošljavanje i socijalne inovacije) objavljen je Natječaj kojem je namjera pomoći u borbi sa sustavima socijalne zaštite, olakšavajući pristup stručnosti iz drugih zemalja članica ili međunarodnih organizacija.

EaSI 2014.-2020. predstavlja instrument financiranja na razini Europske unije kojim se želi doprinijeti provedbi strategije Europa 2020. To se namjerava postići pružanjem financijske potpore za promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, osiguranjem adekvatne socijalne zaštite, borbom protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanjem radnih uvjeta.

Ciljevi:

  • Skrenuti pozornost na ranjive skupine ljudi kao što su mladi

  • Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca

  • Borba protiv diskriminacije temeljem spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije, invaliditeta, seksualne orijentacije

  • Promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, pružanje primjerene socijalne zaštite, borba protiv dugotrajne nezaposlenosti i borba protiv siromaštva

Prihvatljivi prijavitelji:

  • U slučaju jednog prijavitelja, on mora biti tijelo javne vlasti ili državna agencija

  • U slučaju konzorcija, suprijavitelj može biti neprofitna organizacija ili međunarodna organizacija

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata je 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova.

Više o natječaju saznajte OVDJE.