upitnik_copy35877.jpgUstanova za obrazovanje odraslih Otvorena učionica raspisala je natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice ustanove na razdoblje od četiri godine. Prijave traju do 9. ožujka, a posao je volonterski.

Javnom natječaju mogu pristupiti osobe koje:

  • Zadovoljavaju uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika osnovne ili srednje škole
  • Imaju stručne, radne i organizacijske sposobnosti
  • Imaju minimalno 5-godišnje iskustvo u organiziranju i provedbi obrazovnih programa za odrasle

Prednost će imati kandidati/kandidatkinje koje:

  • Dobro poznaju sadržaje obrazovanja iz područja provedbe projekata Europske unije, upravljanje projektnim ciklusom, evaluacije projekata, upravljanje financijama projekta, financijskim revizijama projekata, socijalnih inovacija, socijalnog poduzetništva, odnosima s javnošću, te obrazovanja za mir, volonterstvo, rad s mladima i aktivno, demokratsko građanstvo
  • Imaju iskustvo provedbe formalnih i neformalnih programa građanskog i mirovnog obrazovanja
  • Imaju iskustvo vođenja tima i organizacijskog upravljanja
  • Poznaju sustave obrazovanja Republike Hrvatske i u inozemstvu
  • Imaju iskustvo u pisanju projekata i namicanju sredstava

Pozicija Ravnatelja/ice je volonterska.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

1.Svjedodžbu ili diploma o završenom obrazovanju (original ili ovjereni preslik),
2. Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi
podataka HZMO-a
3. Životopis
4. Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca
5. Prijedlog programa rada s uključenim planom namicanja sredstava za vrijeme trajanja mandata

Po obavljenom natječaju i razgovorima s kandidatima koji zadovolje kriterije i uđu u uži krug, Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Ustanove na razdoblje od 4 godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

Ustanova za obrazovanje odraslih Otvorena učionica

Selska cesta 112a

10 000 Zagreb

Uz napomenu: Natječaj za Ravnatelja/icu

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja (od 1. ožujka). Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana.